می دیدیم در صف نانوایی ایستاده اند

می دیدیم در صف نانوایی ایستاده اند

امام منزلی در یخچال قاضی قم خریده بودند که تقریباً در حدود سیصد متر زمین و چند اتاق داشت...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:4
کاش من رابطه داشتم

کاش من رابطه داشتم

اماما چون تو خدا را دوست داری ترا دوست دارم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:3
عذر می خواهم

عذر می خواهم

امام حتی در برخورد با شاگردان و کسانی که از نظر موقعیت علمی و اجتماعی بسیار پایین بودند تواضع داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:3
احساس حقارت می کنم

احساس حقارت می کنم

نمی دانم چگونه ارزش این ملت را بشناسیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:47
مرا ببخشید

مرا ببخشید

آن شب مردم مسیحی نزد امام حالت عجیبی داشتند ،همه گریه می کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:46
شرمنده مردم هستم

شرمنده مردم هستم

در مسیر مهاجرت از عراق و امتناع کویت از پذیرش امام یک شب دیگر امام در بغداد ماندند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:46
احساس کردم کسی سلام کرد

احساس کردم کسی سلام کرد

یک روز از کوچه ای که بین مسجد مرحوم شیخ انصاری و منزل امام بود در حالی که سرم پایین بود عبور کردم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:45
حتی به بچه ها سلام می کردند

حتی به بچه ها سلام می کردند

امام همیشه در سلام مقدم بر دیگران بودند و همواره وقتی وارد بر افراد می شدند قبل از اینکه آنان سلام کنند ایشان سلام می کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:44
پاسخ سلام همه را می دادند

پاسخ سلام همه را می دادند

هرگز به یاد ندارم که سلام یکی از بچه ها بدون جواب مانده باشد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:42
خیلی تواضع نشان دادند

خیلی تواضع نشان دادند

مجلس خبرگان در رابطه با اصل 111هیأتی را از میان خود انتخاب کرده بود که به خدمت امام شرفیاب شوند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:29
میل ندارم عکس من باشد

میل ندارم عکس من باشد

به امام عرض کرده اند که مردم علاقه دارند شما را ببینند و مرتب از تلویزیون خبر شما را بشنوند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:28
چون شعر گفته نمی دهم

چون شعر گفته نمی دهم

اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و روزنامه ها پیرامون آن مطالبی نوشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:26
باید این القاب برداشته شود

باید این القاب برداشته شود

وقتی کتاب((تحریر الوسیله))در نجف اشرف چاپ شد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:26
از من تعریف نشود

از من تعریف نشود

یک روز امام به بنده فرمودند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:25
من این نیستم که می گویید

من این نیستم که می گویید

پس از فوت مرحوم آقای بروجردی با یکی از دوستان خدمت امام رسیدیم و پیشنهاد چاپ رساله عملیه کردیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:24
چرا از من تعریف می کند؟

چرا از من تعریف می کند؟

امام حرفهای ما را که از رادیو شنیده بودند به فرزند گرامیشان حاج احمد آقا گله کرده بودند که چرا فلانی از من تعریف و ستایش می کند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:23
حرفت را بزن!

حرفت را بزن!

اساساً امام از تظاهر خوششان نمی آمد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:19
من یک رأی داشتم که انداختم

من یک رأی داشتم که انداختم

روز دوازدهم فروردین ماه 1358یعنی روز رفراندوم جمهوری اسلامی ،بنده عضو ستاد رأی گیری بودم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:18
احتیاجی نیست

احتیاجی نیست

سالها قبل از انقلاب یکی از ثروتمندان اهل خمین که ثروت خیلی زیادی داشت برادرش فوت کرده بود...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:15
نسبت به تحویل وجوهات بی اعتنا بودند

نسبت به تحویل وجوهات بی اعتنا بودند

حقیر بارها قبل و بعد از انقلاب از بسیاری به عنوان گله شنیده ام که گفته اند چرا دفتر یا بیرونی منزل امام با ما چنین رفتاری کرده یا می کند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:13
بردار و برو!

بردار و برو!

یکی از تجار ایرانی مبلغی سنگین به عنوان وجوه شرعی به نجف خدمت امام آورده بود...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:12
من بر تو منت دارم

من بر تو منت دارم

در نجف شخصی که بدهی قابل توجهی از وجوهات اسلامی داشت خدمت امام رسید...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:10
این طور زیارت شایسته نیست

این طور زیارت شایسته نیست

یک وقت بعضی از طلاب و اهل علم ایرانی از راه آبادان به طور غیر قانونی و بدون اخذ ویزا وارد عراق می شدند و از اینرو بعضاً در مرز گرفتار مأمورین عراقی شده و روانه زندان می شدند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:9
شما به راه خودتان بروید

شما به راه خودتان بروید

یادم می آید هنگام رفتن به حرم، در اواسط راه و در کوچه به امام برخورد کردیم و چون دوست داشتیم که همراه ایشان باشیم، پشت سر ایشان به طرف حرم مطهّر حرکت کردیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:8
غصّه روزیتان را نخورید

غصّه روزیتان را نخورید

شما باید آنقدر همّتتان عالی باشد که دنیا به اندازه پر کاهی در نظر شما ارزش نداشته باشد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 10:7
صفحه 7 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >