در تکریم بزرگان علم و فقاهت اهتمام داشتند

در تکریم بزرگان علم و فقاهت اهتمام داشتند

در تمام این هفت سال آنچه در دوران شاگردی امام به یاد دارم این است که در تمام طول درس امام دو زانو می نشستند و ادب خاصی داشتند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:56
احترام گذشتگان

احترام گذشتگان

هرگاه امام می خواست مطلبی را از دانشمندی نقل کند با احترام از وی یاد می کرد...

شنبه, آبان 05, 1397 9:55
ابتدا نظرات علما را نقل می کردند

ابتدا نظرات علما را نقل می کردند

شیوه تدریس امام خیلی مورد توجه طلاب بود

شنبه, آبان 05, 1397 9:54
دنباله رو مطالب دیگران نبودند

دنباله رو مطالب دیگران نبودند

امام در هر مطلب فلسفی و هر مطلب عرفانی یا حکمی که وارد می شدند،حرف جدیدی داشتند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:54
در درس،نظرات مختلفی را مطرح می کردند

در درس،نظرات مختلفی را مطرح می کردند

از خصوصیات درس امام وسعت نظر و جولان فکری بود که در درسشان اعمال می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:53
اول ببینیم خودمان چه می فهمیم

اول ببینیم خودمان چه می فهمیم

درس امام درس تحقیقی و عمیقی بود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:53
از مختصات آثار امام موجز نویسی است

از مختصات آثار امام موجز نویسی است

از مختصات نثر آثار و کتب امام موجز(خلاصه)نویسی است...

شنبه, آبان 05, 1397 9:51
از این حرفها نزنید مردم می خندند

از این حرفها نزنید مردم می خندند

امام خیلی معتقد بودند که اشکالات وارد در درس گفته شود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:50
گاهی در تدریس مزاح می کردند

گاهی در تدریس مزاح می کردند

امام با همه کم حرفی و سکون و سکوت گاهی در درس لطیفه ای می گفتند که حضار حتی با صدای بلند می خندیدند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:50
بعض الافاضل فرمودند

بعض الافاضل فرمودند

در مدت نزدیک به ده سال که سعادت شرکت در درس امام را داشتم به خاطر نمی آورم هیچ گاه ایشان کسی را پیش شاگردان خود کوچک و به اصطلاح تحقیر کرده باشند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:49
شما تانکها را می شمردی ؟

شما تانکها را می شمردی ؟

یک روز در اثنای درس ،تعدادی تانک از جلوی در مسجد در خیابان ارم عبور کرد...

شنبه, آبان 05, 1397 9:43
ما با آنها چه فرقی داریم

ما با آنها چه فرقی داریم

یک روز هنگام درس امام مشاهده کردیم که ایشان وارد مدرس -محل درس -شده و بلافاصله برگشتند ،ما تعجب کردیم که ایشان چرا درس نگفتند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:42
مسأله شاگرد و استاد مطرح نبود

مسأله شاگرد و استاد مطرح نبود

از خصوصیات امام این بود که با شاگردانش جلسه می گرفت و مسأله شاگرد و استاد در برنامه امام مطرح نبود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:40
طلبه باید متکی به خود باشد

طلبه باید متکی به خود باشد

ویژگی امام در تدریس این بود که سعی می کردند طلبه ورزیده و متکی به خود تربیت شود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:39
حرف همه را گوش می کردند

حرف همه را گوش می کردند

امام در عین حالی که برای همه حوزه و شاگردان خود مثل یک پدر بودند ولی در برخورد با افراد مثل یک رفیق همسن برخورد می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:38
هیچ گاه عصبانیت در تدریس نداشت

هیچ گاه عصبانیت در تدریس نداشت

در سال 1342 که انقلاب آغاز شد ،امام در شبانه روز حداقل دو ساعت درس می فرمودند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:35
کاملاً اهل بحث و دقت بود

کاملاً اهل بحث و دقت بود

امام در مباحثات علمی کاملاً اهل بحث و دقت بود و مطالب را به طور دقیق بررسی می کرد...

شنبه, آبان 05, 1397 9:32
به طلاب مجال بحث می دادند

به طلاب مجال بحث می دادند

وقتی امام پای بحث و درس می نشستند ،آقایان فضلا و علما ،چه عرب و چه عجم می آمدند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:30
ایشان خیلی واسطه می شود

ایشان خیلی واسطه می شود

بعضیها من را واسطه می کردند قرض یا بیماری که داشتند از امام برای آنها پولی بگیرم...

شنبه, آبان 05, 1397 9:29
هدیه امام به یکی از طلاب

هدیه امام به یکی از طلاب

طلبه ای به امام نامه ای نوشت و در آن تقاضا کرد که اگر ایشان صلاح بدانند یکی از عمامه های خود را که با آن نماز شب خوانده اند برای او بفرستند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:29
اگر حاضری جهنم را تحمل کنی

اگر حاضری جهنم را تحمل کنی

مرحوم حاج آقا مصطفی نقل می کرد روزی برای یک طلبه ای خدمت امام وساطت کردم که پولی از ایشان بگیرم و به او بدهم ولی امام به وساطت من ترتیب اثر ندادند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:24
اگر طلبه ای احتیاج داشت به من بگویید

اگر طلبه ای احتیاج داشت به من بگویید

در نجف امام فرموده بودند اگر از طلاب از همسایه های شما کسی احتیاجی داشت و فقیر بود دو نفر از کسانی که من می شناسم بیایند این را شهادت بدهند من به او کمک خواهم کرد...

شنبه, آبان 05, 1397 9:23
نگویید شهریه است

نگویید شهریه است

وقتی امام وارد نجف شدند وضع شهریه طلبه ها خیلی نامساعد بود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:22
وجوه شرعیه باید به طلبه ها داده شود

وجوه شرعیه باید به طلبه ها داده شود

در حالی که امام قدرت ساختن دهها مدرسه را داشت،یعنی حتی می توانست از وجوه شرعیه دهها بیمارستان بسازد با این حال نه مدرسه علمیه ساخت نه بیمارستانی تاسیس کرد...

شنبه, آبان 05, 1397 9:21
ببین عبای من هم پاره است

ببین عبای من هم پاره است

گاهی که امام برای حرم یا کار دیگری از خانه خارج و یا باز می گشتند،می فرمودند:(آقای فلانی شما برای فلان شخص یک عبا بخرید.)

شنبه, آبان 05, 1397 9:20
صفحه 11 از 40 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >