آمدند روی زمین نشستند

آمدند روی زمین نشستند

یکبار همه دیدند که امام در یک مراسم ملاقات در حسینیه جماران به طور استثنایی به جای آنکه در جایگاه همیشگی شان روی صندلی بنشینند ،وقتی وارد شدند روی زمین نشستند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:54
قرآن را روی زمین نگذارید

قرآن را روی زمین نگذارید

در مورد احترام امام به قرآن نکته جالبی از ایشان به طور مکرر دیده ایم...

شنبه, آبان 05, 1397 10:54
چند ختم قرآن بخوانید

چند ختم قرآن بخوانید

امام هر سال چند روز قبل از ماه مبارک رمضان دستور می دادند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:53
روزی هفت بار قرآن می خواندند

روزی هفت بار قرآن می خواندند

امام روزی هفت بار قرآن می خواندند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:52
هر سه روز یک ختم قرآن

هر سه روز یک ختم قرآن

امام در ماه رمضان هر روز ده جزء قرآن می خواندند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:48
باید به عرف مردم توجه کرد

باید به عرف مردم توجه کرد

امام در دروس خود همواره مسائل را تفکیک می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:47
یک روایت ممکن چند روایت باشد

یک روایت ممکن چند روایت باشد

امام در روایتها دقت زیادی داشتند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:47
اینقدر دقت لازم نیست

اینقدر دقت لازم نیست

از خصوصیات درس و مباحثه امام با دوستانشان در ایام طلبگی ،بیان بسیار ساده و روان ایشان بود...

شنبه, آبان 05, 1397 10:46
تهیه برنج بیشتر از گندم زحمت دارد

تهیه برنج بیشتر از گندم زحمت دارد

از شبهاتی که در فقه مطرح است و امام آن را در کشف الاسرار جواب داده اند این است که چرا بر گندم زکات قرار داده شده است ،اما بر برنجی که قیمتش بالاتر است زکات قرار داده نشده است...

شنبه, آبان 05, 1397 10:45
هشتصد نفر طلبه به درس امام حاضر می شدند

هشتصد نفر طلبه به درس امام حاضر می شدند

حدود هشتصد نفر در آن زمان در درس امام شرکت می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:44
یک بار نگفتند می روم مطالعه می کنم

یک بار نگفتند می روم مطالعه می کنم

امام در درسشان واقعاً جدی بودند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:43
قبل از درس ملاقاتها را تعطیل می کردند

قبل از درس ملاقاتها را تعطیل می کردند

یکی از روشهای جالب امام در تدریس ،این بود که قبل از درس دادن مدتی ملاقاتهای خود را کاملاً تعطیل می کردند و به کسی اجازه ملاقات نمی دادند بلکه به هیچ کاری جز مطالعه مشغول نبودند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:42
از قلم نی استفاده می کردند

از قلم نی استفاده می کردند

امام قلمدانی داشتند و مطالب خود را با قلم نی می نوشتند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:42
تنها کسی که فارسی می نوشت

تنها کسی که فارسی می نوشت

در آن زمان متأسفانه مرسوم نبود که مانند امروز استادان بزرگ حوزه به زبان فارسی مطلب بنویسند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:41
یا درس می خواندند یا درس می گفتند

یا درس می خواندند یا درس می گفتند

امام تا سال 1360 هجری قمری ،برابر با 1320 یا درس می خواندند یا درس می گفتند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:40
یک دوره فقه را دیده بودند

یک دوره فقه را دیده بودند

امام فقیهی بود که تمام دوره مسائل فقه را دیده است...

شنبه, آبان 05, 1397 10:40
از نظر اسلوب شعری درست نیست

از نظر اسلوب شعری درست نیست

نه تنها در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ گذشته هم در بین فقها و مجتهدین کمتر اتفاق افتاده است که کسی در همه علوم و معارف اسلامی نه تنها وارد باشد ،بلکه تخصص هم داشته باشد...

شنبه, آبان 05, 1397 10:39
بازدهی یک درس امام مطابق یک هفته درس دیگران بود

بازدهی یک درس امام مطابق یک هفته درس دیگران بود

امام تمام وقتشان را صرف درس و مطالعه و رسیدگی به مسائل و بررسی روایات و گفتار علما می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:38
فضلا متوجه اشتباه خود می شدند

فضلا متوجه اشتباه خود می شدند

موقعی که امام وارد نجف شدند فضلای بسیار بزرگ که درس همه مراجع را رفته و دیده بودند احساس کردند که دیگر درسها آنها را اقناع نمی کند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:37
همینکه گوش می کردند کافی بود

همینکه گوش می کردند کافی بود

یکی از دوستان همشاگردی امام می گفت :وقتی با امام از خمین به اراک آمدیم ،استاد که درس می گفت امام همینکه گوش می کردند کافی بود...

شنبه, آبان 05, 1397 10:16
سیدی مؤدب ،نظیف و مرتب بودند

سیدی مؤدب ،نظیف و مرتب بودند

از میان تمام مراجعی که در آن زمان به عنوان طلبه های جویای علم در محضر پدرم حضور می یافتند امام با آنکه سی و چند سال سن داشتند از همه جوانتر بودند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:16
با سایر طلبه ها از لحاظ درس فرق می کرد

با سایر طلبه ها از لحاظ درس فرق می کرد

قیافه ایشان خیلی زیبا و لباسشان خیلی تمیز و منظم بود و با سایر طلبه ها از لحاظ درس و تقوا فرق می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 10:12
بیان امام شیرین بود

بیان امام شیرین بود

بیان امام در تدریس به قدری شیرین و رسا بود که هیچ کس را نیازمند به اینکه از کس دیگری بپرسد و نظر امام را استفسار کند نبود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:58
با بیان ساده و روان درس می دادند

با بیان ساده و روان درس می دادند

امام درس را با بیانی زیبا و عباراتی ساده و روان و منظم و مرتب ارائه می کردند...

شنبه, آبان 05, 1397 9:57
قدرت تفهیم امام بسیار عالی بود

قدرت تفهیم امام بسیار عالی بود

قدرت تفهیم امام در درسها بسیار عالی بود...

شنبه, آبان 05, 1397 9:56
صفحه 10 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >