محرم عشق

محرم عشق

وه، چه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق آدم و جنّ و مَلَک، مانــده به پیچ و خم عشق عــــرشیان، نـــــــالـــــه و فریاد کنان در ره یار قدسیان بر سر و بر سینه زنان، از غم عشق

یکشنبه, بهمن 06, 1398 7:28
محرم اسرار

محرم اسرار

هیچ دانــــی که مــــــنِ زار گرفتار توام با دل و جان، سببِ گرمیِ بازار توام هر جفا از تو به من رفت، به منت بخرم به خــــدا یــــــار توام، یارِ وفادار توام

جمعه, بهمن 04, 1398 7:24
محراب عشق

محراب عشق

جــــز خـــــــــم ابروی دلبر، هیچ محرابی ندارم جـــز غــــم هجــران رویش، من تب و تابی ندارم گفتـــــم انـــــــدر خواب بینم چهره چون آفتابش حسرت این خواب در دل ماند، چون خوابی ندارم

چهارشنبه, بهمن 02, 1398 7:21
لذت عشق

لذت عشق

لذت عشق تو را جز عاشق محـــزون، نداند رنج لذت‏بخش هجران را بجز مجنــون، نداند تا نگشتی کوهـــکن، شیرینی هجران ندانی نــــاز پـــــرورده، ره آورد دل پر خــــون نداند

دوشنبه, دی 30, 1398 7:18
گلزار جان

گلزار جان

با که گویم غم دل، جز تو که غمخوار منی؟ همـــه عالـــــم اگرم پشت کند، یــار منی دل نبندم بـــــه کسی، روی نیارم بــــه دری تا تو رویــــــای منی، تــــا تو مدد کار منی

شنبه, دی 28, 1398 7:13
کعبه مقصود

کعبه مقصود

هـــر جا که شدم، از تو ندایی نشنیدم جـــز از بت و بتخــــانه، اثـــر هیچ ندیدم آفـــــاق پر از غلغله است از تو و هرگز بــــا گــــوش کر خود به صدایی نرسیدم

پنجشنبه, دی 26, 1398 7:12
کعبه عشق

کعبه عشق

از دلبــــرم به بتکـــــــده، نام و نشان نبود در کعبــــــــه نیز جلـوه‏ ای از او عیان نبود در خانقــــــــاه، ذکری از آن گلعذار نیست در دیــــــر و در کنیسه، کلامی از آن نبود

سه شنبه, دی 24, 1398 7:10
کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

خـــــار راه منــــــــــی ای شیخ! ز گلــــزار برو از ســـر راه من ای رنـــــد تبهکـــــــار، برو تو و ارشاد من، ای مرشد بــــی رشد و تباه؟! از بـــــرِ روی مـــن ای صوفــــی غدّار، برو

یکشنبه, دی 22, 1398 7:7
کتاب عمر

کتاب عمر

پیـــــــــــری رسید و عهـــــــــد جـــوانی تباه شد ایّام زنــــدگی، همــــــه صــرف گناه شد بیــــــــــراهه رفتـــــه پشت به مقصد، همــی روم عمــــری دراز، صرف در این کـوره راه شد

جمعه, دی 20, 1398 7:6
کاروان عشق

کاروان عشق

پـــــریشان‏ حالــــــی و درماندگیّ ما نمــی‏دانی خطا کاری ما را فاش بی پروا نمی‏دانی به مستی، کـــاروان عاشقان رفتند از این منزل برون رفتند از "لا "جانب "الّا"، نمی‏دانی

چهارشنبه, دی 18, 1398 7:4
قبله محراب

قبله محراب

خــــــــم ابـــروی کجت قبله محــراب من است تاب گیســوی تو خود، راز تب و تاب من است اهـــــــــــل دل را به نیایش، اگــر آدابی هست یـــاد دیــــــــدار رُخ و موی تو، آداب من است

دوشنبه, دی 16, 1398 7:27
محفل دلسوختگان

محفل دلسوختگان

عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نیست کــــــیست کایـــن آتش افــروخته در جانش نیست؟ جـــــز تو در محفل دلسوختگان، ذکــری نیست ایـــــــن حدیثـــی‏ست که آغازش و پایانش نیست

شنبه, دی 14, 1398 7:30
گنج نهان

گنج نهان

بـــــــــــــــر در میکــــده با آه و فغان آمده ‏ام از دغـــل‏بــــــــازی صوفی به امان آمده ‏ام شیخ را گـــــو کــه درِ مــدرسه بربند که من زیـن همـــه قال و مقال تو، به جان آمده‏ ام

پنجشنبه, دی 12, 1398 7:15
کعبه دل

کعبه دل

تا از دیــــــار هستی، در نیستی خزیدیم از هــــر چه غیر دلبر، از جان و دل بریدیم با کــــــــــاروان بگویید: از راه کعبــه برگرد ما یار را به مستی، بیــــــرون خانه دیدیم

سه شنبه, دی 10, 1398 7:9
شهره شهر

شهره شهر

بـــه کمنـــــــــد ســر زلف تو، گرفتار شـدم شهــــره شهر به هر کوچه و بازار شدم گــــــر بـــــــرانـــــــی ز درم، از در دیگـر آیم گــر برون راندی ‏ام، از خانه ز دیوار شدم

یکشنبه, دی 08, 1398 7:20
فارغ از عالم

فارغ از عالم

فقـر فخر است اگر فارغ از عالم باشد آنکه از خویش گذر کرد، چه ‏اش غم باشد؟ طالع بخت در آن روز بـر آید که شبش یـــــــــار تا صبح ورا مونس و همــدم باشد

چهارشنبه, دی 04, 1398 6:47
غمزه دوست

غمزه دوست

جــــــــز سر کوی تــــــو ای دوست، نـــــــدارم جایی در سرم نیست، بجز خاک درت سودایی بـــــــر در میکـــــــــده و بتکــــــــــده و مسجد و دیر سجــــده آرم که تو شاید، نظری بنمایی

دوشنبه, دی 02, 1398 6:44
خِرقۀ فقر

خِرقۀ فقر

بر دَر میکده ام دست فشان خواهی دید‏ ‏‏پای کوبان، چو قلندرمنشان خواهی دید‏ ‏‏باز سرمست از آن ساغر می خواهم شد‏ ‏بیهُشم مسخرۀ پیر و جوان خواهی دید

شنبه, آذر 30, 1398 7:1
عشقِ چاره ساز

عشقِ چاره ساز

حــــــــــــــدیث عشق تو، باد بهار باز آورد صبــــــــــــا ز طَرْف چمن، بوی دلنواز آورد طرب کنان گل از اسرار بوستان می گفت فسرده جان، خبر از عشق چاره ساز آورد

پنجشنبه, آذر 28, 1398 7:36
سبوی دوست

سبوی دوست

عمری گذشت و راه نبردم به کـوی دوست مجلس تمــــــــام گشت و نـــــدیدیــم روی دوست گــــلشن معطّــــــــر است سراپا ز بوی یار گشتیم هــــرکجــــــــــــــا، نشنیدیــم بــوی دوست

سه شنبه, آذر 26, 1398 7:43
عاشق دلباخته

عاشق دلباخته

سر خم باد سلامت که به من راه نمود ســـــاقی باده به کف، جـان من آگاه نمود خــــادم درگه میخـــــانه عشّاق شدم عـــاشق مست، مــــــرا خادم درگاه نمود

یکشنبه, آذر 24, 1398 7:33
طریق عشق

طریق عشق

فـــــــــــــراق آمد و از دیدگان، فروغ ربود اگر جفا نکند یار، دوستیش چه سود؟ طلوع صبح سعادت، فــرا رسد که شبش یگــــانه یـــــار، به خلوت بداد اذن ورود

جمعه, آذر 22, 1398 7:30
سایه عشق

سایه عشق

بـــی هــــــوای دوست، ای جان دلم، جــانی ندارم دردمنـــدم، عــــاشقم بی دوست، درمانی ندارم آتشـــــی از عشق در جانم فکندی، خـــوش فکندی مـــن کــــه جـــــز عشق تو آغازی و پایانی ندارم

چهارشنبه, آذر 20, 1398 7:40
شرح پریشانی

شرح پریشانی

درد خـــــــواهم، دوا نمی‏خــــــواهم غصّـــه خواهـــم، نوا نمی‏خواهم عـــــاشقم، عــــــاشقم، مریض توام زیـن مرض، من شفا نمی‏خواهم

دوشنبه, آذر 18, 1398 6:56
شبِ وصل

شبِ وصل

یــــک امشبــــی که در آغوش مـــــاه تابانم ز هر چه در دو جهان است، روی گردانم بگیـــــر دامن خورشید را دمــــــی، ای صبح کــــه مــه نهاده سر خویش را به دامانم

شنبه, آذر 16, 1398 7:55
صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6