مناسبتها و بزرگداشتها

این بخش شامل برنامه های سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام و برنامه های دهه فجر و بزرگداشتها و سایر برنامه های مناسبتی این موسسه می باشد