از تکلفات دوری می کردند

از تکلفات دوری می کردند

امام از بسیاری از تکلفاتی که سایر مراجع داشتند دوری می کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:44
هدف شرط است

هدف شرط است

شبی شورای عالی دفاع و سران سه قوه در منزل حاج احمد آقا جلسه داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:43
با هم بسازید

با هم بسازید

سال 60 وقتی امام خطبه عقد من و همسرم را خواندند امام رو به ما کرده و فرمودند با هم بسازید...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:43
سعی کن پهلوان باشی

سعی کن پهلوان باشی

وقتی همسر و فرزند مرحوم جهان پهلوان غلامرضا تختی خدمت امام رسیدند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:42
چرا جلوی پدرت راه رفتی

چرا جلوی پدرت راه رفتی

یکبار پس از ملاقات من با امام در جماران یکی از مسئولین مملکتی برای انجام کارهای جاری به خدمت امام رسید که به همراه او پدر مسنش دیده می شد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:41
فرصت شناسی در اوج بیماری

فرصت شناسی در اوج بیماری

حاضر نبودند لحظه ای هر چند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:37
اغتنام فرصتها

اغتنام فرصتها

امام در بسیاری از اوقات در آن واحد و همزمان به کارهای متعدد اشتغال داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:37
نباید وی را تنها گذاشت

نباید وی را تنها گذاشت

امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به آموزش زبان ترکی پرداختند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:32
نمی خواستید بین جمعیت باشم

نمی خواستید بین جمعیت باشم

یک روز امام مسأله رفتنشان به ترکیه را چنین نقل می کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:5
نامه را برگردان

نامه را برگردان

یک روز امام در حال وضو گرفتن بودند که دفتر به من نامه ای دادند به ایشان بدهم امضا کنند ،فرمودند:چه کاری داری؟

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:4
چیزی که ایشان می پوشد چیه؟

چیزی که ایشان می پوشد چیه؟

بنده اول انقلاب سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام بودم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:3
ما بیش از این تفنگ داریم

ما بیش از این تفنگ داریم

این را بدانید ،اسلحه و مهماتی که در این کشور ذخیره شده است از پیش ،برای مقابله با قدرتی مثل روسیه تهیه شده و خیلی بیش از این حرفها ما سلاح و مهمات داریم.بروید بگردید تا پیدا کنید...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:1
آمدن من عین مصلحت است

آمدن من عین مصلحت است

آمریکا مصلحت من و ملت وانقلاب و ایران را نمی خواهد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:1
می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست

می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست

وقتی امام را به تهران بردند مدت نوزده روز در یک محلی نگه داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 13:0
سماوری را کنار خود قرار دادند

سماوری را کنار خود قرار دادند

برای بازگشت به قم سرهنگ مولوی معاون ساواک تهران تصمیم و اصرار داشتند در اتومبیل کنار امام نشسته و در انظار چنین وانمود کند که اختلاف پایان یافته است...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:59
ما جای خلوتی نداریم

ما جای خلوتی نداریم

امام هرگز هیچ یک از مقامات را در جای خلوت به حضور نمی پذیرفتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:58
حرفهای مرا کم و زیاد می کنند

حرفهای مرا کم و زیاد می کنند

یکی از خصوصیات امام این بود که با هیچ کس خصوصی ملاقات نمی کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:56
آمده بود ما را با هم تطبیق کند

آمده بود ما را با هم تطبیق کند

امام هوش و ذکاوت بی نظیری داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:55
می فهمم چی می خواهی بگویی

می فهمم چی می خواهی بگویی

هنوز حرفش تمام نشده می فهمم که این چی می خواهد بگوید و چه نقشه ای دارد و چه نتیجه ای می خواهد از این ملاقات با من بگیرد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:54
از همه بهتر درس را می دانستند

از همه بهتر درس را می دانستند

یکی از دوستان همشاگردی امام می گفت وقتی با ایشان از خمین به اراک آمدیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:54
با ذکاوت تر از امام ندیده ام

با ذکاوت تر از امام ندیده ام

در تمام طول عمرم فردی با ذکاوت تر از امام ندیده ام...

یکشنبه, آبان 06, 1397 12:53
زیاد گریه کردند

زیاد گریه کردند

خانم امام که تشریف آورده بودند منزل ما گفتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:53
انسان به یاد خدا می افتد

انسان به یاد خدا می افتد

امام مکرر تعبیر کرده بود...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:52
من عادت ندارم

من عادت ندارم

در حوزه رسم بود وقتی فضلای اهل منبر از سفر تبلیغی بر می گشتند بعضی از آقایان مراجع به دیدن آنها می رفتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:52
بگذارید من تنها شهید شوم

بگذارید من تنها شهید شوم

شب آخر سکونت امام در نوفل لوشاتو همه دوستان و اطرافیان را جمع کردند و بعد از نماز مغرب و عشا برای آنها سخنرانی نمودند

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:51
صفحه 5 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >