روزی دو عدد نان می فرستادند

روزی دو عدد نان می فرستادند

مرحوم والد با امام مرتبط بودند و امام به ایشان علاقه مند بودند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:50
چرا با ما قهر کرده اند؟

چرا با ما قهر کرده اند؟

وفا و محبت امام به خدمتگزارانشان تا حدی بود که اگر کمترین نشانی از مشکلات آنها را می یافتند بلافاصله استفسار می کردند و تفقد متناسب را معمول می داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:47
قرض فلانی ادا شد

قرض فلانی ادا شد

وقتی امام مطلع شدند یکی از افراد مورد شناختشان برای خرید منزل مقروض شده و در باز پرداخت آن دچار مشکلی گردیده است دستور دادند قرض او ادا شود...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:46
من و برادرم را به گردش می بردند

من و برادرم را به گردش می بردند

وقتی پدرم فوت کرد آقای خمینی من و برادرم را به خمین برای گردش برد تا خاطره فوت پدر را فراموش کنیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:46
دیگر بالای درخت نرو

دیگر بالای درخت نرو

حاج عیسی جعفری فردی است که در منزل امام از مدت ها پیش خدمت می کرده اند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:45
فرزندشان را به عیادت من فرستادند

فرزندشان را به عیادت من فرستادند

بنده قبل از ماه اسفند سال گذشته جهت عمل جراحی به تهران سفر کردم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:44
از طلاب مریض عیادت می کردند

از طلاب مریض عیادت می کردند

امام توجه خاصی نسبت به طلبه ها داشتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:34
حفاظت از خودتان واجب است

حفاظت از خودتان واجب است

بعد از ماجرای هفتم تیر به همراه آقای(شهید دستغیب) خدمت امام رفتیم...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:33
هر شب در حرم به یاد شما بودم

هر شب در حرم به یاد شما بودم

امام در عین قاطعیت دارای آنچنان عطوفتی بودند که اگر یکی از ما به زندان می رفت همیشه از وضع او سوال می کردند و تا موقعی که مسئله حل نمی شد راحت نبودند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:32
نماز جماعتشان را تعطیل کردند

نماز جماعتشان را تعطیل کردند

امام درغروب روزی که خبردار می شوند که رژیم بعث عراق می خواهد چند نفر از مردم بی گناه عراق را به جوخه اعدام بسپرد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:31
او را دیگر چرا؟

او را دیگر چرا؟

امام وقتی خبر دستگیری ما را شنیده بودند دستور دادند ناهار چلوکباب برای طلبه ها بیاورند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:29
شبهای پنج شنبه جمع می شدند

شبهای پنج شنبه جمع می شدند

امام در زمان جوانی طلبه خشکی نبودند که همیشه مثلا روزه بگیرند و ذکر بگویند و نخندند و تفریح نکنند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:27
از آن حرف عصبانی شدند

از آن حرف عصبانی شدند

گاه افراط کاریهایی دیده می شد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:24
یکی زیاد و نصف او کم است

یکی زیاد و نصف او کم است

ولی برای یک فرد روحانی تجاوز از یک همسر را در شرایطی که الزام آور نباشد نمی پسندید...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:23
حجاب شما اسلامی است

حجاب شما اسلامی است

تعدادی از خواهران ما در پاریس به حضور امام آمدند و درباره تحصیل خانمها در دانشگاه از ایشان پرسیدند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:23
حضور خانمها در مجلس لازم است

حضور خانمها در مجلس لازم است

در فرانسه به اطلاع امام رسانده بودند که بانوان در تظاهرات شرکت نکنند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:22
وظیفه زنها هم دخالت در سیاست است

وظیفه زنها هم دخالت در سیاست است

در جریان انتخابات مجلس اول تلاشهای فراوانی انجام گرفت که زنها از شرکت در انتخابات محروم بشوند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:14
شما جلوتر از ما از هواپیما بیرون بروید

شما جلوتر از ما از هواپیما بیرون بروید

امام به حسب روحیه ای که داشتند فرمودند آقای پسندیده جلوتر از ایشان از هواپیما خارج شود...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:12
دایی ات راست می گوید

دایی ات راست می گوید

((به آقا روح الله گفته ام یک درس منظومه خصوصی برایم بگو گفته اند وقت ندارم.))

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:11
خودشان به مطب دکتر رفتند

خودشان به مطب دکتر رفتند

حرف همه را گوش می کردند. اگر خوب بود عمل می کردند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:9
شما امر نفرمودید

شما امر نفرمودید

بعد از صحبت امام ،آقای بروجردی نظر امام را پذیرفتند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:8
بنده خدا

بنده خدا

در مدرسه رفاه ،امام در اتاقی خلوت کرده بودند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:6
مگر من چه کاره ام؟

مگر من چه کاره ام؟

مگر مردم برای من می جنگند که تضعیف بشوند ،آنها به خاطر خدا و اسلام مبارزه می کنند...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:5
پس از انقلاب همان رفتار قبلی را داشتند

پس از انقلاب همان رفتار قبلی را داشتند

تواضعی که امام پس از انقلاب ،در طرز برخورد ،گفتار و طرز گوش دادن ایشان به حرفهای دیگران دیده می شد...

یکشنبه, آبان 06, 1397 11:5
صفحه 6 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >