بهار جان

بهار جان

بهــــار آمد، جوانی را پس از پیری ز سر گیرم کنـــار یــــار بنشینم ز عمـــر خــود ثمرگیرم بــــه گلشن باز گردم، با گل و گلبن در آمیزم بـــه طرف بوستان دلدار مهوش را به برگیرم

دوشنبه, فروردين 04, 1399 7:40
بهار

بهار

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد چه گویم کز غم آن ســـــروِ خندان، جان و دل خون شد گـــــروه عــــــاشقان بستند محملهــا و وارستند تو دانـــــــی حال مـــا واماندگان در این میان چون شد

شنبه, فروردين 02, 1399 7:36
عید نوروز

عید نوروز

باد نوروز وزیـــده است به کوه و صحرا جامه عیـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست نازم آن مطـــرب مجلـــس کـــه بود قبله نما

جمعه, فروردين 01, 1399 7:42
صفحه 8 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8