مایۀ ناز

مایۀ ناز

دست من بَر سر زلفیْن تو بند است امشب‏ ‏‏باخبر باش که پایم به کمند است امشب‏ ‏‏جان مَن در خور یک بوسه ای از لعل تو نیست‏ ‏‏قدس من! باز بگو بوسه به چند است امشب

پنجشنبه, اسفند 28, 1399 7:39
نسیم عشق

نسیم عشق

بـــه مــــن نگـــر که رخی همچو کهــــربا دارم دلــــی به ســــوی رخ یـــار دلـــربا دارم ز جـــام عشق چشیـــدم شراب صدق و صفا به خــــُمّ میکــــده بـا جان و دل، وفادارم

سه شنبه, اسفند 26, 1399 6:51
برای احمد

برای احمد

اَحمد است از مُحمّد مُختار‏ ‏‏که حَمیدش نگاهدار بُوَد ‏‏(یا حمید بحق مُحمّد)‏ ‏‏فاطی از عرش بطن فاطمه است‏ ‏فاطِر آسمانْش یٰار بُوَد

یکشنبه, اسفند 24, 1399 7:5
طفلِ طریق

طفلِ طریق

ای پیر طریق دستگیری فرما!‏ ‏‏طفلیم در این طریق پیری فرما!‏ ‏‏فرسوده شُدیم و رَه بجائی نرسید‏ ‏‏یارا! تو دَر این راه امیری فرما!

جمعه, اسفند 22, 1399 7:28
دَرِ وصل

دَرِ وصل

ای دوست ببین حال دل زار مرا‏ ‏‏وین جان بَلادیدۀ بیمٰار مَرا‏ ‏‏تا کی در وصل خود برویم بندی‏ ‏‏جانا مَپسند دیگر آزار مَرا

چهارشنبه, اسفند 20, 1399 7:26
پرده نشین

پرده نشین

این قافله از صُبح ازل سوی تو رانند‏ ‏‏تا شام اَبد نیز بسوی تو روانند‏ ‏‏سرگشته و حیران هَمه در عشق تو غرقند‏ ‏ دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند

دوشنبه, اسفند 18, 1399 7:18
جام چشم

جام چشم

تاراج کرد روی گُلش هستی مرا‏ ‏‏افزود چشم می زده اش مستی مرا‏ ‏‏افروخت آتشی به روانم ز غمزه اش‏ ‏بَر باد داد سرکشی و پستی مرا

شنبه, اسفند 16, 1399 7:36
عشق دلدار

عشق دلدار

چشم بیمار تو ای می زده بیمٰارم کرد‏ ‏‏حلقۀ گیسویت ای یار گرفتارم کرد‏ ‏‏سرو بُستان نکویی گُل گُلزار جمال‏ ‏ غمزه ناکرده ز خوبان همه بیزارم کرد

پنجشنبه, اسفند 14, 1399 7:14
قبلۀ عشق

قبلۀ عشق

بهار شد دَر میخانه باز باید کرد‏ ‏‏بسوی قبله عاشق نمٰاز باید کرد‏ ‏‏نسیم قدس بعُشاق باغ مژده دَهد‏ ‏که دل ز هر دو جَهان بی نیاز باید کرد

سه شنبه, اسفند 12, 1399 7:12
اخگر غم

اخگر غم

آن که ما را جفت با غم کرد، بنشانید فرد‏ ‏‏دیدی آخر پُرسشی از حال زار ما نکرد‏ ‏‏بر غَمِ پنهانْ اگر خواهی گواهی آشکار‏ ‏اشک سُرخم را روان بنگر تو بر رُخسار زرد

یکشنبه, اسفند 10, 1399 7:9
پرواز جان

پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد‏ ‏‏گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد‏ ‏‏گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد‏ ‏گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

جمعه, اسفند 08, 1399 7:7
راه و رسم عشق

راه و رسم عشق

آنکه سَر در کوی او نگذاشته آزاده نیست‏ ‏‏آنکه جان نفکنده دَر درگاه او دلداده نیست‏ ‏‏نیستی را برگزین ای دوست اندر راه عشق‏ ‏رنگ هستی هر که بر رُخ دارد آدم زاده نیست

چهارشنبه, اسفند 06, 1399 7:5
پرتو عشق

پرتو عشق

عشق اگر بال گُشاید به جهٰان حاکم اوست‏ ‏‏گر کند جلوه دَر این کوْن و مکان حاکم اوست‏ ‏‏روزی از رُخ بنماید ز نهانخانۀ خویش‏ ‏فاش گردد که به پیدا و نهان حاکم اوست

دوشنبه, اسفند 04, 1399 7:2
آواز سروش

آواز سروش

بر در میکــــــــده، پیمانه زدم خرقه به دوش تا شـــود از کفــــــم آرام و رَوَد از سر هوش از دم شیخ، شفـــای دل من حاصل نیست بایدم، شکـــــــــوه برم پیش بت باده فروش

شنبه, اسفند 02, 1399 7:19
راز بگشا

راز بگشا

مرغ دل پر می‏زند تا زین قفس بیرون شود جــان به‏ جان آمد توانش، تا دمـی مجنون شود کس نــــــــــداند حال این پروانه دلسوخته در بــــرِ شمعِ وجود دوسـت، آخر چون شود؟

پنجشنبه, بهمن 30, 1399 7:32
هست و نیست

هست و نیست

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا، هست و نیست بــــــاده از دست تـو اندر جام صهبا، هست و نیست نــــــــور رخســــــــار تو در دلها، فروزان شد نشد عشق رویــــــت در دل هر پیر و برنا، هست و نیست

سه شنبه, بهمن 28, 1399 6:57
مدیحۀ نوریْنِ نیّریْن فاطمۀ زهراء و فاطمۀ مَعصومه سَلامُ الله علیهما

مدیحۀ نوریْنِ نیّریْن فاطمۀ زهراء و فاطمۀ مَعصومه سَلامُ الله علیهما

ای ازلیّت به تربت تو مُخمّر‏ ‏‏وی اَبدیّت به طَلعت تو مُقرّر‏ ‏‏آیت رحمت ز جلوۀ تو هویدا‏ ‏رٰایَتِ قدرت در آستینِ تو مُضْمَر

یکشنبه, بهمن 26, 1399 7:31
میگُساران

میگُساران

عاشقـــــــان روی او را خانــه و کاشانه نیست مرغ بال و پر شکسته، فکر باغ و لانه نیست گـــــر اسیر روی اویی؛ نیست شو، پروانه شو پای‏بنـــد ملک هستی، در خور پروانه نیست

جمعه, بهمن 24, 1399 6:50
لب دوست

لب دوست

گـــــرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما غــــم نباشد، چـــــــو بـــــود مهر تو اندر دل ما حاصل کونْ و مکان، جمله ز عکس رخ توست پس همین بس که همه کوْن و مکانْ حاصل ما

چهارشنبه, بهمن 22, 1399 7:16
میِ چاره ساز

میِ چاره ساز

ســـاقی، به روی من درِ میخانه بــاز کن از درس و بحث و زهد و ریا، بی‏ نیاز کن تــــاری ز زلفِ خم خم خود در رهم بنــه فارغ ز علـم و مسجد و درس و نماز کن

دوشنبه, بهمن 20, 1399 6:45
مکتب عشق

مکتب عشق

آنکه دامن می زند بر آتش جانـــم، حبیب است آنکـــه روز افزون نمـــاید درد من، آن خود طبیب است آنچه روح افزاست، جام باده از دست نگار است نی مدرّس، نی مــربّی، نی ‏حکیم و نی خطیب است

شنبه, بهمن 18, 1399 6:44
مستی عشق

مستی عشق

در میخـــــانه به روی همــــــــــــــه باز است هنوز سینــــــه سوخته در سوز و گـــداز است هنوز بی نیازیست در این مستی و بیهوشی عشق درِ هستــــی زدن از روی نیــــــــاز است هنوز

پنجشنبه, بهمن 16, 1399 6:40
مستی عاشق

مستی عاشق

دل کـه آشفته روی تو نبـــــاشد، دل نیست آنکـــــــــه دیوانه خال تو نشد، عاقل نیست مستــــی عاشق دلباخته از باده تــــوست بجــز این مستیم از عمر، دگر حاصل نیست

سه شنبه, بهمن 14, 1399 7:36
مژده دیدار

مژده دیدار

باد بهار مــــــــــــــــــــژده دیـــــدار یار داد شــــــاید که جــان به مقدم باد بهار داد بلبل به شـــــــــــاخ ســرو در آوازِ دل‏فریب بـــــــــــــــــر دل نوید سرو قد گلعذار داد

یکشنبه, بهمن 12, 1399 6:34
مبتلای دوست

مبتلای دوست

بــــــــــاد صبا، گذر کنی ار در سرای دوست بر گو که: دوست سر ننهد جز به پای دوست مــــــن ســــــر نمی نهم، مگر اندر قدوم یار مـــن جان نمی دهم، مگر اندر هوای دوست

جمعه, بهمن 10, 1399 7:19
صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8