شصت وچهارمین جلسه سلسله نشست های علمی ودینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی96

شصت وچهارمین جلسه سلسله نشست های علمی ودینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی96

شصت وچهارمین جلسه سلسله نشست های علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع حق تعیین سرنوشت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, مهر 27, 1396 9:40
شصت و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر عبدالحسین ساسان 96

شصت و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر عبدالحسین ساسان 96

شصت و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذار با سخنرانی دکتر عبدالحسین ساسان در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, شهریور 30, 1396 14:1
شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحسن اسلامی 96

شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحسن اسلامی 96

شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی با موضوع : بودن و داشتن بحثی در خودشناسی در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, شهریور 02, 1396 8:1
شصت و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 96

شصت و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 96

شصت و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی آیت الله سید محمد علی ایازی موضوع : امید به آینده در مسئله انتظار در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, اردیبهشت 14, 1396 8:5
شصتمین جلسه سلسله نشستهای علمی ودینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر سید حسن اسلامی96

شصتمین جلسه سلسله نشستهای علمی ودینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر سید حسن اسلامی96

شصتمین جلسه سلسله نشستهای علمی ودینی گوهر معرفت با سخنرانی حجت الاسلام دکتر سید حسن اسلامی موضوع : سلوک اخلاقی و زندگی تقلیدی در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, فروردين 24, 1396 8:12
پنجاه وهشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام رسول جعفریان95

پنجاه وهشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام رسول جعفریان95

با موضوع انقلاب اسلامی - تمدن اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام رسول جعفریان در نگارستان امام خمینی(س) اصفهان

پنجشنبه, بهمن 28, 1395 8:15
 پنجاه و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترمصطفی دلشاد تهرانی 95

پنجاه و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترمصطفی دلشاد تهرانی 95

پنجاه و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع : موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه با سخنرانی دکترمصطفی دلشاد تهرانی در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, دی 16, 1395 8:27
پنجاه و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی95

پنجاه و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی95

با موضوع رابطه ولایت عرفانی و ولایت فقهی درنظریه امام خمینی(س) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, آذر 18, 1395 8:39
پنجاه و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی 95

پنجاه و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی 95

پنجاه و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع : مبانی فقهی انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, آبان 13, 1395 8:56
پنجاه و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 95

پنجاه و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 95

تاریخِ انسان به ما می گوید: انسان همواره در پی ناکجا آباد خوشبختی بوده و راه های بسیاری را تجربه کرده، اما همیشه موانع بیرونی و درونی فراوانی بر سر راهش قرار گرفته و او را از رسیدن به آن ناکام کرده است.

پنجشنبه, مهر 15, 1395 12:23
پنجاه و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر  مصطفی دلشاد تهرانی95

پنجاه و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی95

پایبندی به کیفیت استخدام وسیله در اندیشه و سیره امام علی(ع) با تکیه برنهج البلاغه

پنجشنبه, شهریور 18, 1395 12:36
پنجاه و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترجعفر شا نظری95

پنجاه و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترجعفر شا نظری95

پنجاه و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت سخنرانی حجت الاسلام دکترجعفر شا نظری با موضوع : سلوک انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) با توجه به کتاب شرح دعای سحر در نگارستان امام خمینی اصفهان

سه شنبه, تیر 08, 1395 8:35
پنجاه و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکترجعفر شا نظری95

پنجاه و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکترجعفر شا نظری95

پنجاه و یکمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی حجت الاسلام دکترجعفر شا نظری با موضوع :مُلک و ملکوت انسان در حالات قلبی او از نظر امام خمینی(س) در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

دوشنبه, تیر 07, 1395 8:43
پنجاه و همین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی95

پنجاه و همین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی95

پنجاه و همین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی دکتر مهدی دهباشی با موضوع: فلسفه لیله القدر در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

یکشنبه, تیر 06, 1395 8:52
چهل و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی95

چهل و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی95

چهل و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی سرکار خانم دکتر نرگس گنجی با موضوع :درسهای از روزه ماه مبارک رمضان در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

شنبه, تیر 05, 1395 9:14
چهل و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترسیدحسن اسلامی95

چهل و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکترسیدحسن اسلامی95

چهل و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی حجت الاسلام دکترسیدحسن اسلامی و با موضوع : اخلاق مسئولیت درقرآن کریم در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

جمعه, تیر 04, 1395 9:44
چهل و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده95

چهل و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده95

چهل و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده با موضوع : حقیقت ومصلحت از دیدگاه حضرت امام علی (ع) با توجه به اندیشه امام خمینی(س) در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان برگزار گردید.

پنجشنبه, خرداد 06, 1395 12:54
چهل و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر  مصطفی دلشاد تهرانی95

چهل و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی95

چهل و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی دلشاد تهرانی موضوع : پاسداشت حقوق در سیره امام علی (ع) با تکیه بر نهج البلاغه در نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

پنجشنبه, اردیبهشت 23, 1395 9:52
چهل و پنجمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله دکتر سید محمد علی ایازی95

چهل و پنجمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله دکتر سید محمد علی ایازی95

با موضوع : آسیب شناسی در اخلاق اسلامی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (س)

دوشنبه, اردیبهشت 06, 1395 8:17
چهل و چهارمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی 94

چهل و چهارمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی 94

با موضوع : معاد با رویکرد به اندیشه کلامی امام خمینی (س)

پنجشنبه, اسفند 13, 1394 8:30
چهل و سومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر  مصطفی دلشاد تهرانی 94

چهل و سومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی 94

با موضوع : عدالت در سیره امام علی (ع) با تکیه بر نهج البلاغه

پنجشنبه, بهمن 29, 1394 8:43
چهل و دومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت  حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 94
پنجشنبه, بهمن 15, 1394 8:53
چهل و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی 94

چهل و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی 94

با موضوع : اخلاق مداری در رفتار شناسی حضرت امام علی (ع)

پنجشنبه, بهمن 01, 1394 8:57
چهلمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی 94

چهلمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مهدی دهباشی 94

با موضوع : زمان و عدم در خلقت جهان آفرینش با رویکرد به آراء عرفانی حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, دی 17, 1394 9:1
سی و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی 94

سی و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی ...

با موضوع : تربیت معنوی فرزندان ازدیدگاه قرآن و اندیشه امام خمینی (س)

پنجشنبه, دی 03, 1394 9:7
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3