سی و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی 94

سی و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی 94

با موضوع معجزه نامهای پروردگار با الهام از اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, آذر 19, 1394 9:41
سی و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی94

سی و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود ...

با موضوع : تربیت معنوی فرزندان از نگاه قرآن و اندیشه امام خمینی (س)

پنجشنبه, آذر 05, 1394 9:16
سی و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

سی و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

با موضوع معجزه نامهای پروردگار با الهام از اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, آبان 21, 1394 9:21
سی و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی94

سی و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی94

با موضوع : اخلاق دینی با رویکرد به اندیشه های حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, آبان 07, 1394 9:32
سی و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی94

سی و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی94

با موضوع : آثار و پیامدهای قدرت طلبی و جاه طلبی با رویکرد به اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مهر 23, 1394 9:53
سی و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نجفقلی حبیبی 94

سی و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نجفقلی حبیبی 94

با موضوع : دروغ و پیامدهای آن از منظر حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مهر 09, 1394 9:59
سی و دومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 94

سی و دومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 94

با موضوع : اخلاقی زیستن با رویکرد به اندیشه های اخلاقی حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, شهریور 26, 1394 10:7
سی و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید ضیاء مرتضوی 94

سی و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید ضیاء مرتضوی 94

با موضوع : درآمدی بر حق حیات و کرامت انسانی در فقه با تاکید بر نگاه امام خمینی (س)

پنجشنبه, شهریور 12, 1394 10:18
سی و مین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 94

سی و مین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 94

با موضوع :جایگاه مردم در نظام دینی با توجه به مبانی نظری حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 29, 1394 10:25
بیست و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر جعفر شا نظری94

بیست و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر جعفر شا نظری94

با موضوع اخلاق پارسایان از نگاه امام علی (ع) با الهام از اندیشه و نظرات عرفانی حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 15, 1394 10:33
بیست و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

بیست و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

با موضوع : معجزه نامهای پروردگار با الهام از اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 01, 1394 10:42
بیست و هفتمین سلسله نشستهای تخصصی گوهر معرفت دکتر محمد اسفندیاری94
پنجشنبه, خرداد 21, 1394 11:42
بیست و ششمین جلسه سلسله نشست تخصصی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی94

بیست و ششمین جلسه سلسله نشست تخصصی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی94

با موضوع آسیب شناسی دین و دینداری در نهج البلاغه با رویکرد بر اندیشه های حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, خرداد 07, 1394 11:58
بیست و پنجمین سلسله نشستهای دینی و علمی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد عابدینی94

بیست و پنجمین سلسله نشستهای دینی و علمی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد عابدینی94

با موضوع سیره امیر المومنین حضرت علی (ع) از منظر حضرت امام خمینی(س)

پنجشنبه, اردیبهشت 24, 1394 12:3
بیست و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی93

بیست و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر مصطفی دلشاد تهرانی93

با موضوع اخلاق مدیریتی در عهد نامه مالک اشتر سخنران دکتر مصطفی دلشاد تهرانی

پنجشنبه, بهمن 30, 1393 10:4
بیستمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد علی ایازی93

بیستمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد علی ایازی93

با موضوع عوامل افول تمدنها از دیدگاه امام علی (ع) با سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید محمد علی ایازی

پنجشنبه, آذر 27, 1393 13:38
نوزدهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 93

نوزدهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 93

با موضوع روشهای مواجهه با سنتها از نظر حضرت امام علی (ع) سخنران استاد حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی

پنجشنبه, آبان 29, 1393 11:55
هفدهمین جلسه سلسله نشستهای علمی دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین خسروی93

هفدهمین جلسه سلسله نشستهای علمی دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین خسروی93

سخنرانی استاد حجت الاسلام والمسلمین خسروی با موضوع زمینه های رشد و شکوفایی استعداد در مکتب وحی

یکشنبه, خرداد 18, 1393 8:26
شانزدهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر سید حسن اسلامی 92
پنجشنبه, اسفند 08, 1392 13:32
صفحه 2 از 3 1 | 2 | 3