این نعمت خداست

این نعمت خداست

در پاریس یک روز امام از منزل بیرون آمده بودند برف به شدت می بارید...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:33
تا می توانید در جوانی خدمت به مردم بکنید

تا می توانید در جوانی خدمت به مردم بکنید

گاهی که خدمت امام می رسیدیم عرض می کردیم اگر امکان دارد ما را نصیحتی بفرمائید...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:31
حتی کمتر از دو دقیقه را قرآن می خواندند

حتی کمتر از دو دقیقه را قرآن می خواندند

امام در فاصله ای که بعد از نماز ظهر و عصر برای ناهار می آمدند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:30
غذای خودتان کدام است؟

غذای خودتان کدام است؟

در پاریس روزی که خانواده امام منزل یکی از دوستان مهمان بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:24
شما دو گناه کردید

شما دو گناه کردید

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:23
تخم مرغ سمبل چه چیزی است

تخم مرغ سمبل چه چیزی است

در پاریس در بیرونی منزل امام غذای بسیار ساده ای که غالباً تخم مرغ و سیب زمینی بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:23
غذای امام ساده بود

غذای امام ساده بود

عده ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:22
کسی هست روضه بخواند

کسی هست روضه بخواند

در شب عاشورا در نوفل لوشاتو بعد از اینکه نماز تمام شد امام فرمودند:((کسی هست روضه بخواند؟))

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:7
پشت بام زیارت عاشورا را می خواندند

پشت بام زیارت عاشورا را می خواندند

روزی نزدیک ظهر احساس کردم که صدای ضجه و ناله می آید...

یکشنبه, مهر 29, 1397 10:6
چون قرآن می خواندی به تو علاقمند شدم

چون قرآن می خواندی به تو علاقمند شدم

من در حرم حضرت علی (ع)قرآن می خواندم و دائماً آنجا بودم امام مرا در آنجا دیدند و علاقه مند بودند که مرا بپذیرند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:49
به فرزندان شهدا انعام می دادند

به فرزندان شهدا انعام می دادند

امام بلند می شدند و فرزندان شهدا را مورد تفقد قرار میدادند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:48
تا گفتم خانواده شهید است بلند شدند

تا گفتم خانواده شهید است بلند شدند

در اوقاتی که امام به اندرونی تشریف می آوردند بعضی از خانواده های معظم شهدا یا مجروحین به دفتر مراجعه میکردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:47
شبهای حمله تا سحر دعا می کردند

شبهای حمله تا سحر دعا می کردند

از مواردی که من خود شاهد بودم این بود که امام در شبهای حمله رزمندگان تا سحر برای برادران رزمنده دعا میکردند.

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:46
در همه حال نماز می خواندند

در همه حال نماز می خواندند

امام از ساعت یازده و نیم تا یک بعد از ظهر مشغول نماز بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:43
با هر لقمه دعا می خواندند

با هر لقمه دعا می خواندند

لقمه ای را که برمی دارند آن را قدری نگاه می دارند قدری دعا می خوانند و بعد لقمه ای دیگر برمی دارند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:42
حالا وقت مستحبات است

حالا وقت مستحبات است

در پاریس یکی از آقایان آمد و گفت آمریکاییها آمده اند مصاحبه ای با امام انجام دهند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:38
مهر نمازشان خاک کربلا بود

مهر نمازشان خاک کربلا بود

امام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات تکیه فراوانی داشتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:28
رو به قبله وضو می گرفتند

رو به قبله وضو می گرفتند

امام هیچ گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال ذکر خداوند بر زبان و قلب ایشان جاری بود...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:27
ظهر شده؟

ظهر شده؟

قبل از ظهر رحلت ،امام از حال می رفتند و دوباره به حال می آمدند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:27
تا ساعت یک نماز می خواندند

تا ساعت یک نماز می خواندند

امام هر روز از ساعت دوازده مقدمات نماز ظهر را شروع می کردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:26
سلام به معصومین پس از نماز

سلام به معصومین پس از نماز

امام زیارت معصومین علیهم السلام پس از هر نماز را ترک نمی کردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:24
پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

من بارها شاهد بودم که امام پس از اینکه نماز واجبشان تمام می شد...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:23
نماز غفیله را ترک نمی کردند

نماز غفیله را ترک نمی کردند

امام هیچوقت نماز غفیله شان را بین نماز مغرب و عشا ترک نکردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:22
نماز جماعت امام بسیار ساده بود

نماز جماعت امام بسیار ساده بود

من بارها پشت سر امام در صف نماز جماعت ایستاده ام...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:22
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3