وقایع و اتفاقات و بیانات حضرت امام در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی؛ روز سوم بهمن 57

وقایع و اتفاقات و بیانات حضرت امام در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی؛ روز سوم بهمن 57

ما امیدواریم که ارتش با تمام افسران آن برگردد. البته در حال حاضر قشرهایی در ارتش رو به ملت هستند ولی من صلاح ارتش می‏دانم که همه برگردنند به طرف مردم و با شاهی که کنار رفت و دیگر برگشتی ندارد، تماس نداشته باشند

چهارشنبه, بهمن 03, 1397 0:5
وقایع و اتفاقات و بیانات حضرت امام در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی؛ روز اول بهمن 57

وقایع و اتفاقات و بیانات حضرت امام در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی؛ روز اول بهمن 57

از عموم این جوانها و برادران و خواهرانی که در خارج کشور هستند و در این مدت که من موجب زحمت آنها شدم، هم تشکر کنم و هم عذر بخواهم. من از خدای تعالی سلامت همه شما را و عزت و سعادت همه را خواهانم، و امیدوارم که در ایران یک محیط صحیحی که تحقق پیدا کند، شما همه برگردید و به ملت خودتان و به کشور خودتان خدمت کنید.

دوشنبه, بهمن 01, 1397 0:5
وقایع و بیانات امام خمینی (س)  در روزهای سرنوشت ساز قیام 30 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 30 دی ماه 57

نهضت مقدس اسلامی شما گرچه با خون پاک شهیدان و مصیبتهای جانگداز توأم بود لکن آزادیخواهی و استقلال طلبی شما در جبین تاریخ ثبت شد.

یکشنبه, دی 30, 1397 0:5
وقایع و بیانات امام خمینی (س)  در روزهای سرنوشت ساز قیام 27دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 27دی ماه 57

دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود. و تعادل قوا در این منطقه از جهان به هیچ وجه نباید تغییر یابد.

پنجشنبه, دی 27, 1397 0:5
وقایع و بیانات امام خمینی (س)  در روزهای سرنوشت ساز قیام 26دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 26دی ماه 57

خروج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی می‏باشد، که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزی مرحله‏ ای را به ملت تبریک می‏گویم

چهارشنبه, دی 26, 1397 0:2
وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 25دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 25دی ماه 57

در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.

سه شنبه, دی 25, 1397 0:5
وقایع و بیانات امام خمینی (س)  در روزهای سرنوشت ساز قیام 24 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 24 دی ماه 57

حالا که امریکا پوسیدگی شاه را فهمیده و- به اصطلاح- آن قدر شور بوده است که خان هم فهمیده است! حالا راههای دیگر را پیش گرفته. تا حالا تأیید از شاه می‏کرد و پشتیبانی از شاه را اعلام می‏کرد، اخیراً پشتیبانی از دولت را اعلام کردند و می‏خواهد از راه پشتیبانی از دولتْ رژیم را حفظ کند

دوشنبه, دی 24, 1397 0:5
وقایع و بیانات امام خمینی (س)  در روزهای سرنوشت ساز قیام 23 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 23 دی ماه 57

من به ملت شریف و جمیع جناحهای قوای نظامی و انتظامی، به حکم تکلیف الهی و ملی، هشدار می‏دهم که: با بیداری و شجاعت اخلاقی، یکی دیگر از آخرین توطئه‏ ها را خنثی کنید.

یکشنبه, دی 23, 1397 0:8
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 19 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 19 دی ماه 57

ملت شریف در تهران و شهرستانها و قصبات به راهپیمایی و تظاهرات و اعتصابات خود ادامه دهند تا این توطئه با رفتن شاه خنثی شود.

چهارشنبه, دی 19, 1397 7:22
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 17 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 17 دی ماه 57

مطلب ما این نیست که شاه برود بیرون مملکت، مطلب ما سقوط شاه است از سلطنت. و اینکه می‏گوییم شاه برود یعنی سلطنت نداشته باشد؛ نه برود تفریح! و مطلب دوم این است که رژیم شاهنشاهی یک رژیمی است که مقبول ملت نیست و از اول هم یک مطلب غلطی بوده. و مطلب ثالث این است که ما می‏خواهیم یک حکومت عدل بر قوانین اسلام در ایران حکمفرما باشد

دوشنبه, دی 17, 1397 7:10
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 15 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 15 دی ماه 57

ما با بودن رژیم سلطنتی هیچ دولتی را به رسمیت نخواهیم شناخت.

شنبه, دی 15, 1397 7:25
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 14 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 14 دی ماه 57

14 دی: در لار، لنگرود، سنقر، مراغه و بناب عده‏ ای شهید و مجروح به جای نهادند

جمعه, دی 14, 1397 12:56
وقایع و بیانات امام خمینی(س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 13 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی(س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 13 دی ماه 57

13 دی: در قم، خرمشهر، ساری و بهبهان، مردم قهرمان واژه شهادت را رنگ و مفهوم دادند»، «در تظاهرات کرمانشاه، کاخ دادگستری به آتش خشم مردم کشیده شد

پنجشنبه, دی 13, 1397 7:55
وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 12 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی (س) در روزهای سرنوشت ساز قیام 12 دی ماه 57

در تهران و شهرهای دیگر ایران، تظاهرات ضد دولتی صورت گرفت. در تهران، میان نیروهای مسلح و تظاهر کنندگان زد و خوردهایی روی داد و عده‏ ای کشته شدند.

چهارشنبه, دی 12, 1397 7:30
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 11 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 11 دی ماه 57

اوج گیری تظاهرات مردم مشهد سربازان و مأمورین امنیتی در روزهای 9 ، 10 و 11 دی ماه با حمله به حرم مطهر امام رضا (ع)

سه شنبه, دی 11, 1397 11:18
وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام  10 دی ماه 57

وقایع و بیانات امام خمینی در روزهای سرنوشت ساز قیام 10 دی ماه 57

آنچه مسلّم و قطعی است این است که اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شدن رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی آرام نمی‏ گیرد

سه شنبه, دی 11, 1397 7:22