مگر من شاعرم

مگر من شاعرم

زمانی که به اقتضای رشته تحصیلی ام ،یکی از متون فلسفی را می خواندم ،بعضی از عبارات دشوار و مبهم کتاب را با امام در میان می گذاشتم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:14
فکر می کنی این غنچه چند روزه است؟

فکر می کنی این غنچه چند روزه است؟

گاهی با امام قدم می زدم.ایشان در شبانه روز سه بار قدم می زدند و این اوقات بهترین فرصتی بود که می شد ایشان را دید...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:13
این گل سه روزه است

این گل سه روزه است

آقا به من گفتند: ((این گل چند روزه است؟)) گفتم نمی دانم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:12
پژمرده شده ام ودارم می روم

پژمرده شده ام ودارم می روم

یک بار امام حین قدم زدن مقابل یک گل دیواری ایستاده و گفتند:هر وقت من به این گل نگاه می کنم ،می گویم این علی است که دارد شکفته می شود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:11
اینها چه زیبا هستند

اینها چه زیبا هستند

روزی امام در ایوان منزل مشغول نماز مغرب بودند.یکباره صدای آژیر طنین انداز شد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:10
تیغ دست علی را اذیت نکند

تیغ دست علی را اذیت نکند

یک روز که با امام مشغول قدم زدن بودم ایشان در مقابل یک ساقه گل محمدی ایستادند و گفتند:علی که می آید دستش را به این گل بزند ،تیغ دستش را می برد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:10
کدام درخت قشنگ تر است

کدام درخت قشنگ تر است

یک بار که با امام در حیاط قدم می زدم به من گفتند:اگر گفتی کدام یک از درختها قشنگ تر است؟

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:9
هرگز فروتنی را فراموش نکردند

هرگز فروتنی را فراموش نکردند

شاید در میان مراجع تقلید و علمای بزرگ ما ،این ویژگی امام خمینی هم استثنایی باشد که از زمان نوجوانی یعنی حدود هشتاد سال پیش ، کاملاً به فکر سلامتی خود بودند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:8
شنا می دانستند

شنا می دانستند

امام آگاهی زیادی از فن شنا نداشتند ولی در حد معمولی شنا می دانستند.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:7
قاشق برای ماست هست

قاشق برای ماست هست

بچه که بودم نانم را در داخل کاسه ماست زدم و خوردم.همین که می خواستم بزنم توی ماست انگشتم به ماست خورد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:6
قرص را با قاشق می خورند

قرص را با قاشق می خورند

باور کنید امام قرص که می خوردند با قاشق می خوردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:5
روزی هفت بار ادوکلن می زدند

روزی هفت بار ادوکلن می زدند

امام روزی هفت بار ادوکلن مصرف می کنند.چون بین دو نماز مستحب است که عطر مصرف شود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:5
همه نوع عطری مصرف می کردند

همه نوع عطری مصرف می کردند

ما وقتی وارد اتاق امام می شدیم فضای اتاق پر از عطر بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:4
شما هم همین کار را بکنید

شما هم همین کار را بکنید

امام به جهت تمیزی که دارند دمپاییهای مختلفی دارند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:4
کمتر کسی به نظافت امام پیدا می شد

کمتر کسی به نظافت امام پیدا می شد

امام همیشه زیاد حمام می رفتند و زیاد لباس عوض می کردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:2
لباس ملاقاتشان جدا بود

لباس ملاقاتشان جدا بود

امام وقتی که از حسینیه به اتاقشان می آیند قبایشان جدا است ،عمامه شان جدا است...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 11:1
در تمیزی ضرب المثل بودند

در تمیزی ضرب المثل بودند

آقا خیلی پاکیزه بودند.به حدی که یکی از خصوصیات بارز ایشان ،نظافت زیادشان بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 10:36