هیچ اثری از امام نبود

هیچ اثری از امام نبود

بعضی از شبها ما به خاطر مراقبت خاص قلبی امام خدمت ایشان می رسیدیم یک شب حدود ساعت سه و نیم بامداد بود که خدمتشان رسیدیم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:16
هرگز اعتراض نمی کردند

هرگز اعتراض نمی کردند

امام واقعاً خلق و خوی محمدی داشتند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:15
با نهایت رأفت رفتار می کردند

با نهایت رأفت رفتار می کردند

از همان بدو امر و برخورد اول با امام در کسالتشان ،با آن جلسه واقعاً فراموش نشدنی ،ایشان را یک فرد استثنایی و یک بیمار واقعاً خارق العاده دیدم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:14
می خواهید پیری را معالجه کنید!

می خواهید پیری را معالجه کنید!

امام ناراحتی های جسمی ای را که داشتند خودشان احساس می کردند که مطابق با سنشان هست...

شنبه, مهر 28, 1397 11:14
با خوشرویی ما را می پذیرفتند

با خوشرویی ما را می پذیرفتند

امام به ما اجازه داده بودند در هروقت از شب با یک ((یا الله)) گفتن خدمتشان برسیم...

شنبه, مهر 28, 1397 11:11
با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند

با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند

در ایامی که امام در بیمارستان تحت معالجه و عمل جراحی بودند لوله تنفسی در تراشه ایشان بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:11
تمام چهره شان خیس بود

تمام چهره شان خیس بود

امام حتی در بیمارستان نیز عبادات خاص خود را ترک نگفتند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:10
به نماز صبح وصل می کردند

به نماز صبح وصل می کردند

نماز شب امام به هیچ وجه ترک نمی شد.امام همیشه نماز شبشان را به نماز صبح متصل می کردند.

شنبه, مهر 28, 1397 11:10
موقع نماز عطر مصرف می کردند

موقع نماز عطر مصرف می کردند

امام همیشه موقع نماز عطر و بوی خوش مصرف می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:8
جزییات وضو رو به قبله بود

جزییات وضو رو به قبله بود

امام هر وقت وضو می گرفتند ،تمام جزییات وضو را رو به قبله انجام می دادند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:7
وقت نماز مضطرب بودند

وقت نماز مضطرب بودند

امام در ایام بیماری اهمیت زیادی به نماز اول وقت می دادند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:6
تمیزترین لباس برای نماز

تمیزترین لباس برای نماز

امام ،حتی در هنگام بیماری و در عین خونریزی و با وجود زخم بزرگ در شکم ،در موقع نماز ،تمیزترین جامه ها را که بدون آلودگی بود به تن می کردند.

شنبه, مهر 28, 1397 11:6
فکر کردیم چیزی می خواهند

فکر کردیم چیزی می خواهند

امام در بیمارستان دایماً نماز می خواندند و چون ما عادت کرده بودیم که ایشان لبشان را حرکت می دادند می فهمیدیم چیزی می خواهند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:5
قبل از وقت خودشان را آماده نماز می کردند

قبل از وقت خودشان را آماده نماز می کردند

امام حتی در ایام بیماری (در بیمارستان)اهمیت زیادی به نماز اول وقت می دادند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:4
در همان ساعات همیشگی نماز شب می خواندند

در همان ساعات همیشگی نماز شب می خواندند

ساعت 2بعد از نیمه شب بود که من بالای تخت امام ایستاده بودم و چشمم به ایشان بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:3
از مرگ هیچ گونه وحشتی نداشتند

از مرگ هیچ گونه وحشتی نداشتند

هرگز شب آخر عمر امام با شبهای دیگرشان فرقی نداشت...

شنبه, مهر 28, 1397 11:3
آخرین روز عمر با برکت امام

آخرین روز عمر با برکت امام

امام در حالی که حس کرد که فشار دارد سقوط می کند و افراد مختلف در اطراف ایشان بیش از معمول وجود دارد به یقین می دانست که در واقع مراحل آخر زندگی را طی می کند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:2
برای مردم دعای خیر می کردند

برای مردم دعای خیر می کردند

امام در روزهای قبل و بخصوص روز آخر عمرشان مسئولین یا افراد مختلف وقتی به دیدار و عیادت ایشان می آمدند مردم عزیز را دعا می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:1
آقای دکتر از شما بعید است

آقای دکتر از شما بعید است

قبل از ظهر روز اول _پس از عمل_که امام از تخت خارج شدند و روی صندلی به استراحت پرداختند احساس ضعف شدیدی می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 10:59
مثل یک نفر از ملت ایران

مثل یک نفر از ملت ایران

در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تأکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود...

شنبه, مهر 28, 1397 10:58
من بروم به پناهگاه؟

من بروم به پناهگاه؟

بارها و بارها من شاهد آن بودم که می گفتند امشب حتماً جماران را می زنند شما هم بیایید...

شنبه, مهر 28, 1397 10:56
از بدنشان خوب نگهداری می کردند

از بدنشان خوب نگهداری می کردند

با وجود سن بالای امام ،به دلیل اینکه ایشان از بدنشان طی سالیان عمر با برکتشان به عنوان امانت خدا خوب نگه داری کرده بودند ما بسیاری از مسایل را که در افراد مشابه می توانستیم داشته باشیم در امام سراغ نداشتیم...

شنبه, مهر 28, 1397 10:55
امام هرگز به ما اعتراضی نکردند

امام هرگز به ما اعتراضی نکردند

امام واقعاً خلق و خوی محمدی داشتند...

شنبه, مهر 28, 1397 10:47
هیچ اضطرابی در وجود امام نبود

هیچ اضطرابی در وجود امام نبود

هرگز شب آخر عمر امام با شبهای دیگرشان فرقی نداشت...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:26
ضربان قلب امام افزایش پیدا نمی کرد

ضربان قلب امام افزایش پیدا نمی کرد

در جریاب بمباران و موشک باران تهران...

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:25
صفحه 1 از 2 1 | 2