جشنواره و همایش های هنرهای تجسمی

معرفی همایش هنری کارگاهی مهر و اهداف آن

با توجه  به رسالت  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و به منظور هدایت هنرمندان در خلق آثار تجسمی در راستای ترویج افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی (س) و ضرورت فراهم آوردن گنجینه ای تحت عنوان مهر به منظورنگهداری آثار خلق شده توسط هنرمندان صاحب نام کشور که از طریق موسسه خریداری گردیده است و همچنین بنا به پیشنهاد شورای هنری مقرر گردید همایش هنری کارگاهی مهر با حضور اساتید و دانشجویان به صورت سالانه ( استانی ) و دوسالانه (ملی )  برگزار گردد که با تشکیل شورای هنری اصفهان و طبق مصوبه شورای معاونین با افتتاح دبیرخانه دائمی آن در استان اصفهان فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرده است و تا سال 89 هفت همایش در اصفهان برگزار گردیده است . 

از اهداف دیگر این همایش ایجاد هم اندیشی بین اساتید ، دانشجویان و هنرمندان متعهد کشور در راستای یافتن شیوه های بیان تصویری و تجسمی در نگرش عرفانی حضرت امام خمینی (س)  به عالم هستی و بررسی ابعاد شخصیت الهی ایشان است وحرکتی در جهت تبیین و باز نمود شخصیت علمی ، عرفانی ، اخلاقی و اجتماعی حضرت امام خمینی (س) می باشد .