اولین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله-96

اولین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله-96

خبر

آیین اهدای جوایز برگزیدگان بخش های مختلف اولین جشنوارۀ تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله 96

آیین اهدای جوایز برگزیدگان بخش های مختلف اولین جشنوارۀ تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله 96

آنچه برای ما اهمیت دارد ترویج گفتمان و اندیشۀ امام (ره) است.

گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران  بامدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان 96

گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران بامدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان 96

جامعه هنری و مردم پیام جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله را به خوبی درک کرده اند

اختتامیه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله6 بهمن 96

اختتامیه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله6 بهمن 96

نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح الله جمعه شب به کار خود پایان داد و برگزیدگان خود را شناخت.

فیلم

گزارش تصویری