با اشاره انگشت نماز می خواندند

با اشاره انگشت نماز می خواندند

ساعت 10 دقیقه به8 بود که آقا را به اتاق سی سی یو آوردند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:16
نکند نمازم قضا بشود

نکند نمازم قضا بشود

شب جمعه(یک شب قبل از وفات امام)در بیمارستان از ساعت 10 شب تا5صبح در خدمتشان بودم...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:16
مرتب ذکر می گفتند

مرتب ذکر می گفتند

امام در شب رحلت از صبح یکسره مشغول نماز بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:15
علی را بیاور ببوسمش

علی را بیاور ببوسمش

صدا زدم.(آقا جون علی را آوردم) چون امام به او خیلی مانوس بودند ولی...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:14
ان شاالله مرگ من رسیده

ان شاالله مرگ من رسیده

یک بار موضوعی پیش آمد که امام فرمودند:(خدا به من مرگ بدهد.)

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:12