تفسیر کتاب  شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی (س) /10

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی (س) /10

چگونه زهد ورزی با بهره بردن از مواهب قابل جمع است؟دکتر فاطمه طباطبایی پاسخ می دهد: درک اسماء و صفات حق زهد حقیقی است/دین داری از روی عادت باعث رشد نمی شود

شنبه, آذر 10, 1397 8:45
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل/ امام خمینی (س) «9»

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل/ امام خمینی (س) «9»

زهد مبتنی بر شهوت مواهب آخرت و ترس از عذاب و زهد مبتنی بر رهایی از تعلق

شنبه, آذر 10, 1397 8:33
 تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س)«8»

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س)«8»

اسلام دینِ اعتدال است و هنر انسان در این است که معتدل باشد و این اعتدال در رفتار و گفتار و حرکات فرد باید ظهور کند. کمال این اعتدال، در وجودپیغمبر -صلی الله علیه و آله و سلم- می باشد. چنین انسانی راست قامت است و به زبان برخی از روایات این وجود سایه ندارد .

شنبه, آذر 10, 1397 8:11
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 7

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 7

کسی که قرآن تربیتش کند دیدش وسیع می شود

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:19
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 6

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 6

برای خلیفه ی خداوند شدن نزدیکی و هم صفت شدن با پروردگار امری اجتناب ناپذیر و الزامی است.

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:18
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 5

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 5

چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:17
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 4

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 4

عقلانیت، و رنگ خدایی اعتدال در منطق عرفانی ـ اخلاقی امام خمینی/عفت به مثابه اعتدال، و هتک به مثابه هم افراط و هم تفریط

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:16
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 3

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 3

امام خمینی(س) فهم را از لوازم فطرت مخموره می دانند

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:16
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 2

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 2

امام خمینی (س) بر خلاف خواجه عبدالله انصاری تفکر را اولین قدم سلوک می داند

دوشنبه, آبان 14, 1397 14:7
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 1

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - درس 1

از منظر امام خمینی، حب دنیا مانع سلوک آدمی است

دوشنبه, آبان 14, 1397 13:58
تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - سرمقاله

تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س) - سرمقاله

کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، از آثار عرفانی امام است که به مجموعه ای از مباحث عرفان نظری، حکمت متعالیه و اخلاق می پردازد.

دوشنبه, آبان 14, 1397 13:26