سی و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی94

سی و هفتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود ...

با موضوع : تربیت معنوی فرزندان از نگاه قرآن و اندیشه امام خمینی (س)

پنجشنبه, آذر 05, 1394 9:16
سی و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

سی و ششمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

با موضوع معجزه نامهای پروردگار با الهام از اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, آبان 21, 1394 9:21
سی و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی94

سی و پنجمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی94

با موضوع : اخلاق دینی با رویکرد به اندیشه های حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, آبان 07, 1394 9:32
سی و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی94

سی و چهارمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی94

با موضوع : آثار و پیامدهای قدرت طلبی و جاه طلبی با رویکرد به اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مهر 23, 1394 9:53
سی و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نجفقلی حبیبی 94

سی و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نجفقلی حبیبی 94

با موضوع : دروغ و پیامدهای آن از منظر حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مهر 09, 1394 9:59
سی و دومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 94

سی و دومین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن اسلامی 94

با موضوع : اخلاقی زیستن با رویکرد به اندیشه های اخلاقی حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, شهریور 26, 1394 10:7
سی و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید ضیاء مرتضوی 94

سی و یکمین سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید ضیاء مرتضوی 94

با موضوع : درآمدی بر حق حیات و کرامت انسانی در فقه با تاکید بر نگاه امام خمینی (س)

پنجشنبه, شهریور 12, 1394 10:18
سی و مین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 94

سی و مین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت آیت الله سید محمد علی ایازی 94

با موضوع :جایگاه مردم در نظام دینی با توجه به مبانی نظری حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 29, 1394 10:25
بیست و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر جعفر شا نظری94

بیست و نهمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت حجت الاسلام دکتر جعفر شا نظری94

با موضوع اخلاق پارسایان از نگاه امام علی (ع) با الهام از اندیشه و نظرات عرفانی حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 15, 1394 10:33
بیست و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

بیست و هشتمین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر نرگس گنجی94

با موضوع : معجزه نامهای پروردگار با الهام از اندیشه حضرت امام خمینی (س)

پنجشنبه, مرداد 01, 1394 10:42
صفحه 18 از 28 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >