دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه آیینه و آفتاب-1382

دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه آیینه و آفتاب-1382

خبر

دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه آئینه و آفتاب( شهریور - مهر 83 )

دومین جشنواره فیلم و فیلمنامه آئینه و آفتاب( شهریور - مهر 83 )

دومین جشنواره فیلم آئینه و آفتاب با دو موضوع آزاد و ویژه ( سیره عملی ، آراء ، اندیشه ها و شخصیت حضرت امام خمینی ) با حضور هنرمندان سینما و تئاتر در نگارستان امام خمینی (س) برگزار گردید .

فیلم

گزارش تصویری