همایش ادبی رسول صبح

 همایش ادبی رسول صبح

خبر

برگزاری همایش ادبی رسول صبح از سال 79 لغایت  86

برگزاری همایش ادبی رسول صبح از سال 79 لغایت 86

همایش های ادبی رسول صبح به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و میلاد حضرت امام خمینی (س) در رشته های شعر ، داستان ، قطعه ادبی

فیلم

گزارش تصویری

گزارش تصویری همایش های ادبی رسول صبح 79تا 86

گزارش تصویری همایش های ادبی رسول صبح 79تا 86

به مناسبت میلاد بزرگ بانوی اسلام حضرت زهرای مرضیه و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)