همایش ادبی آئینه حضور

 همایش ادبی آئینه حضور

خبر

برگزاری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

برگزاری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

بمناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش ادبی آیینه حضور در 2 رشته اصلی شعر و قطعه ادبی و در 3 موضوع امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی و قیام حسینی(ع)

فیلم

گزارش تصویری

گزارش تصویری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

گزارش تصویری همایش ادبی آئینه حضور بهمن 87

بمناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش ادبی آیینه حضور را در 2 رشته اصلی شعر و قطعه ادبی و در 3 موضوع امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی و قیام حسینی(ع)