من این حق را ندارم

من این حق را ندارم

وقتی خواهر هجده ساله ام فرزندی هفت ماهه در شکم داشت و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:58
انگشتر طلا را در بیاورید

انگشتر طلا را در بیاورید

وقتی امام در پاریس بودند اگر مردی داخل اتاق می شد و مثلاً انگشتر طلا به دستش بود فوراً از او می خواستند که انگشتر را در بیاورد.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:57
با دیدن فعل حرام بدن امام لرزش پیدا می کند

با دیدن فعل حرام بدن امام لرزش پیدا می کند

من یک روزی خشم امام را نسبت به ارتکاب امر حرام دیدم...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:57
باید پیش از سن تکلیف کارها را گفت

باید پیش از سن تکلیف کارها را گفت

برخورد امام با بچه ها بعد از سن تکلیف تابع مسایل شرعی بود...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:56
برای نماز صبح کسی را بیدار نمی کردند

برای نماز صبح کسی را بیدار نمی کردند

امام کسی هست که یک شب نماز شبشان ترک نشده است ،در عین حال حتّی یک صبح برای نماز کسی را بیدار نکرده اند.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:55
اگر دستمان بیرون می آمد

اگر دستمان بیرون می آمد

امام شدیداً از کسی که خلاف شرع انجام می داد ناراحت می شدند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:54
دیوار را بردارند

دیوار را بردارند

اتاقی بود که بیشتر کلاسهای (دانشکده) ما در آنجا تشکیل می شد.یک روز دیدیم وسط آن تخته کشیده اند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:53
کسی اینجا هست

کسی اینجا هست

امام صحبت بی مورد زنها با نامحرم را ضرورت نمی دیدند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:53
در واجبات و محرمات برخورد شدید دارند

در واجبات و محرمات برخورد شدید دارند

امام کمتر پیش می آید که اهل نصیحت باشند؛بیشتر عملشان هست که نشان می دهد چه کاری خوب است و چه کاری بد...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:52
در مسأله نامحرم سختگیر بودند

در مسأله نامحرم سختگیر بودند

برخورد امام با دامادها و عروسهایشان هم خیلی محترمانه بود و هم خیلی دوستانه...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:51
از محرمات دوری کنید

از محرمات دوری کنید

تنها چیزی که امام غالباً در خانواده ها توصیه می کردند تا اول از همه به آن عمل کنند ،انجام واجبات و دوری از محرمات بود.

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:49
پرداخت دیه را وظیفه خود دانستند

پرداخت دیه را وظیفه خود دانستند

امام نسبت به فرزندان پسری احساس مسؤلیت بیشتری می کردند...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:48
وقت جشن گرفتن نیست

وقت جشن گرفتن نیست

زمانی که نوه ایشان با برادرم ازدواج کردند چون زمان جنگ بود ،شدیداً از تشریفات نهی کردند و گفتند وقت جشن گرفتن و مهمانی دادن نیست...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:47
با این پولها نمی شود چاپ کرد

با این پولها نمی شود چاپ کرد

یک روز خانم به امام در نجف گفتند:چرا اقدامی برای انتشار کتب تفسیر آقا مصطفی نمی کنید...

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:39