قبل از وقت خودشان را آماده نماز می کردند

قبل از وقت خودشان را آماده نماز می کردند

امام حتی در ایام بیماری (در بیمارستان)اهمیت زیادی به نماز اول وقت می دادند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:4
در همان ساعات همیشگی نماز شب می خواندند

در همان ساعات همیشگی نماز شب می خواندند

ساعت 2بعد از نیمه شب بود که من بالای تخت امام ایستاده بودم و چشمم به ایشان بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:3
از مرگ هیچ گونه وحشتی نداشتند

از مرگ هیچ گونه وحشتی نداشتند

هرگز شب آخر عمر امام با شبهای دیگرشان فرقی نداشت...

شنبه, مهر 28, 1397 11:3
آخرین روز عمر با برکت امام

آخرین روز عمر با برکت امام

امام در حالی که حس کرد که فشار دارد سقوط می کند و افراد مختلف در اطراف ایشان بیش از معمول وجود دارد به یقین می دانست که در واقع مراحل آخر زندگی را طی می کند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:2
برای مردم دعای خیر می کردند

برای مردم دعای خیر می کردند

امام در روزهای قبل و بخصوص روز آخر عمرشان مسئولین یا افراد مختلف وقتی به دیدار و عیادت ایشان می آمدند مردم عزیز را دعا می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:1
آقای دکتر از شما بعید است

آقای دکتر از شما بعید است

قبل از ظهر روز اول _پس از عمل_که امام از تخت خارج شدند و روی صندلی به استراحت پرداختند احساس ضعف شدیدی می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 10:59