کد مطلب: 3974 | تاریخ مطلب: 28/09/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مقام حضرت فاطمه (س)

مقام حضرت فاطمه (س)

مقام حضرت فاطمه (س)

فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و چون‏‎ ‎‏خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد. زنی که فضایل او همطراز فضایل بی نهایت‏‎ ‎‏پیغمبراکرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کسی با هر بینش دربارۀ او‏‎ ‎‏گفتاری دارد و از عهدۀ ستایش او بر نیامده ـ که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به‏‎ ‎‏اندازۀ فهم مستمعان بوده ـ و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته اند به‏‎ ‎‏مقدار فهم خود بوده، نه به اندازۀ مرتبت او. ‏

صحیفه امام خمینی (س) جلد 12  صفحه 274

. انتهای پیام /*