مقام حضرت فاطمه (س)

کد : 3974 | تاریخ : 28 آذر 1400

مقام حضرت فاطمه (س)

فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و چون‏‎ ‎‏خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد. زنی که فضایل او همطراز فضایل بی نهایت‏‎ ‎‏پیغمبراکرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کسی با هر بینش دربارۀ او‏‎ ‎‏گفتاری دارد و از عهدۀ ستایش او بر نیامده ـ که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به‏‎ ‎‏اندازۀ فهم مستمعان بوده ـ و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته اند به‏‎ ‎‏مقدار فهم خود بوده، نه به اندازۀ مرتبت او. ‏

صحیفه امام خمینی (س) جلد 12  صفحه 274

انتهای پیام /*