کد مطلب: 3967 | تاریخ مطلب: 21/09/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

پرستاری شغل مقدس

پرستاری شغل مقدس

پرستاری شغل مقدس

از شغلهای بسیار شریفی است‏‎ ‎‏که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی‏‎ ‎‏است که در تراز عبادتهای درجه اول است. البته مسئولیتهایی هم دارد. هم در پزشک و‏‎ ‎‏هم در نِرسها و هم در همۀ قشرهایی که در بیمارستانها هستند. یک مسئولیتهای بزرگی‏ هست برایشان.


‏‎صحیفه امام جلد 12  صفحه 285

‎‏

. انتهای پیام /*

کلید واژه