کد مطلب: 3461 | تاریخ مطلب: 13/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گزیده ای از بیانات امام در مقام و شخصیت حضرت محمد (ص)

  گزیده ای از بیانات امام در مقام و شخصیت حضرت محمد (ص)

 ‏‏  گزیده ای از بیانات امام در مقام و شخصیت حضرت محمد (ص)

   صلوات و سلام خداوند بر رسول خدا پیامبر عظیم الشأن که یک تنه قیام فرمود در‏‎ ‎‏مقابل بت پرستان و مستکبرین، و پرچم توحید را به نفع مستضعفین به اهتزاز درآورد، و‏‎ ‎‏از قِلت عُدّه و عدد نهراسید، و با عِدۀ قلیل بدون ساز و برگ جنگی کافی و با نیروی ایمان‏‎ ‎‏و قوتِ تصمیم بر سرکشان و ستمکاران تاخت، و ندای توحید را در کمتر از نیم قرن بر‏‎ ‎‏بزرگترین معمورۀ جهان به گوش جهانیان رساند.(صحیفه امام ج10، ص 338)‏

‏‏‏‏     سلام و درود بر محمد حبیب الله که به تنهایی قیام کرد و تا آخرین ساعات زندگانی با‏‎ ‎‏کفار ظلم پیشه به جنگ برخاست و از کمی عِده و عُده ننالید.( صحیفه امام ج20، ص86)‏

  پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ که ختم همۀ پیامبران است و کامل ترین دین‏‎ ‎‏را عرضه کرده است بر بشر، قرآن را که به وسیلۀ وحی بر او نازل شده است عرضه کرده‏‎ ‎‏است.( صحیفه امام ج19، ص112)‏

  در زمان پیغمبر، وضع جوری بود که پیغمبر حتی احکامی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که می خواست‏‎ ‎‏بگوید، تقیه می کرد حضرت؛ مسائلی که می خواست بگوید حضرت، ملاحظه می کرد و‏‎ ‎‏موفق نشد پیغمبر به آن چیزی که می خواست، آن چیزی که دلخواهش بود بعث کرد.‏‎ ‎‏همه چیز گفت، در رساندن مطلب هیچ قصوری نبود، اما در فهماندن مردم، آشنا کردن‏
‏‎مردم به مسائل، یک مسئله ای نبود که از عهدۀ کسی برآید. و لهذا، می بینید فساد در آن‏‎ ‎‏وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود.( صحیفه امام ج20، ص240)‏

‏‏

برنامۀ رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از مهاجرت به مدینه، روزهایی که‏‎ ‎‏در مکه به سر می بردند، فقط تبلیغ اِلَی الله و معرفی ذات مقدس حق تعالی و معرفی‏‎ ‎‏اسلام بود. یاورانی نداشتند تا بتوانند با کمک آنان با مشرکین بجنگند و اسلام را گسترش‏‎ ‎‏دهند؛ و همان طور که در قرآن ملاحظه می فرمایید، سوره هایی که در مکه نازل شده فقط‏‎ ‎‏جنبۀ پند و موعظه و معرفی اسلام را دارد و از جنگ و جدال صحبتی نیست و حتی‏‎ ‎‏احکام در آن کمتر ذکرشده.( صحیفه امام ج2، ص410)‏

پیغمبر اسلام برای اسلام خیلی زحمت کشیده، تمام عمرش در زحمت بوده، تمام‏‎ ‎‏عمرش. آن وقتی که در مکه بود زحمتش یک طور بود، با آن رنج و تعبی که بود و مدتها‏‎ ‎‏در حبس، یعنی بیرون بود و نمی توانست اصلاً خودش را نشان بدهد. آن وقت هم که‏‎ ‎‏مدینه آمدند جنگهای زیادی که با مشرکین واقع شد و با خائنها و با گردن کلفتها و با‏‎ ‎‏ثروتمندها تا اینها را بخواهند خاضع کنند برای اسلام.( صحیفه امام ج 8، ص431)‏

‏‏     تاریخ اسلام واضح است. همه می دانید. شماها، کسانی که اهل مطالعه اند، می دانید‏‎ ‎‏که پیغمبر اسلام هم از همین توده بود. از همین توده ای که وقتی که ظهور پیدا کرد و‏‎ ‎‏دعوت کرد، همین قریش با او مخالفت کردند؛ که آن وقت گردن کلفتها همینها بودند،‏‎ ‎‏قلدرها همینها بودند، سرمایه دارها همینها بودند. و ایشان نمی توانست در آنجا‏‏[‏‏مکه‏‏]‏‎ ‎‏اظهاری بکند.( صحیفه امام ج6، ص237)

  ‏‏پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند؛ می خواست تمام ممالک‏‎ ‎‏دنیا را در تحت یک کلمۀ توحید، در تحت کلمۀ توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد، منتها‏‎ ‎‏اغراض سلاطین آن وقت از یک طرف و اغراض علمای نصارا و یهود و امثال ذلک از طرف‏‎ ‎‏دیگر سد شد؛ مانع شد از اینکه ایشان بتوانند آن کار را انجام بدهند‏‏.( صحیفه امام ج2، ص32)‏

‏‏     چنانکه پیغمبر نتوانست ابوجهل و ابولهب و این صنف جمعیت را آدم کند،‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین هم نتوانست معاویه و اتباع معاویه را آدم کند، اما آمدند برای این کار. گمان‏‎ ‎‏نشود که اسلام شمشیر کشیده است برای اینکه قدرت پیدا کند مثل سایر حکومتها،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی این جوری نیست. اگر کسی برای قدرت اقدام بکند، و برای تحصیل‏‎ ‎
‏‎‎‏قدرت شمشیر بکشد، این از اسلام دور است، این وارد در اسلام نشده است، ظاهراً‏‎ ‎‏مسلم است اما آن ایمانی که باید داشته باشد ندارد. انبیا آمده اند برای اینکه این قدرتها را‏‎ ‎‏بشکنند، این قدرتهای شیطانی را سرکوب کنند و نبی اکرم هم آمده بودند و آمدند برای‏‎ ‎‏اینکه این قدرتها را بشکنند.( صحیفه امام ج12، ص425)‏

‏‏ ‏

‏ پیغمبر غصه می خورد برای اینکه، دعوت می کند و اجابت کم می شود؛ فَلَعَلَّکَ بٰاخِعٌ‏‎ ‎‏نَّفْسَکَ‏‎‎‏. و یکی از غصه های انبیا هم همین است که تعلیماتشان را نتوانستند به ثمر‏‎ ‎‏برسانند به آنطوری که تعلیم اقتضا می کند. پیغمبر می خواست همۀ مردم را علی بن‏‎ ‎‏ابیطالب کند ولی نمی شد. و اگر بعثت پیغمبر هیچ ثمره ای نداشت الاّ وجود علی بن‏‎ ‎‏ابیطالب و وجود امام زمان ـ سلام الله علیه ـ این هم توفیق بسیار بزرگی بود. اگر خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، پیغمبر را بعث می کرد برای ساختن یک همچه انسانهای کامل، سزاوار‏‎ ‎‏بود؛ لکن آنها می خواستند که همه آنطور بشوند، آن توفیق حاصل نشد.( صحیفه امام ج12، ص424-425)‏

‏‏

 

 

. انتهای پیام /*

کلید واژه