کد مطلب: 3432 | تاریخ مطلب: 18/08/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

معرفی آثار اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (س) 4 (مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة‏‏)

معرفی آثار اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (س) 4 (مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة‏‏)

رسالۀ «‏‏مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة‏‏» که به خامۀ شیوای حضرت امام ‏‎ ‎‏خمینی(س) در دوران شباب ـ 29 سالگی ـ نگارش یافته است، دغدغۀ نویسنده را برای ‏‎ ‎‏تبیین این موضوع و پرسش های آن به خوبی نشان می دهد. مؤلف محترم در این اثر ‏‎ ‎‏می خواهند چگونگی پیدایش کثرت از وحدت را بیان کنند. و نشان دهند چگونه از غیب ‏‎ ‎‏مطلق، که دور از دسترس همگان است، این همه نقش و اثر در عالم پدیدار گشته است.‏

‎‏ورود به این بحث و ارائۀ نظمی منسجم برای حلّ آن، نشانۀ تبحّر و تسلّط گسترده ‏‎ ‎‏نویسنده پیرامون آن است که برای کمتر کسی حاصل می شود. حضرت امام(س) برای ‏‎ ‎‏بیان مسئله، زبان عرفان را برگزیده اند و اثر خویش را با زبان اهل معرفت نگاشته اند که ‏‎ ‎‏دارای عمیق ترین و زیباترین بیان در این باب است.‏

‏‏اثر ایشان از جملۀ مسفورات عرفانی است که به تعبیر استاد آشتیانی(ره)؛ فقط از ‏‎ ‎‏کمّلین ارباب عرفان برمی آید.‏

‏‏امام(س)، در این رساله، برای بیان مطلب علاوه بر زبان عرفانی، از حکمت بویژه ‏‎ ‎‏حکمت متعالیه که به حق می توان آن را فاصل عرفان و حکمت دانست و زبان فلسفی ‏‎ ‎‏عرفان نامید، سود جسته و آن را نیز به کار گرفته اند. و از همه مهمتر آن را با قرآن و روایات ‏‎ ‎‏اهل بیت عصمت و طهارت همراه کرده و با بیانی لطیف، فهم مأثورات شریعت را در این ‏‎ ‎‏موضوع تسهیل کرده اند. و می توان ادّعا کرد زبان و بیان عرفانی را در خدمت فهم شریعت و ‏‎ ‎‏مأثورات نبوی و علوی درآورده اند. و یا بهتر بگوییم؛ عرفان را از آبشخور آیات و روایات ‏‎ ‎‏سیراب کرده و عرفان ناب و درست را با بهره گیری از قرآن و حدیث عرضه داشته اند.‏

‏‏‏‏«‏‏مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة‏‏» در دو «مشکات» و یک «خاتمه» تنظیم یافته است:‏

‏‏مشکات اوّل‏‏، پیرامون بحث نبوت و ولایت و خلافت در عالم غیب و الوهیّت است ‏‎ ‎‏که در بردارندۀ خلافت و نبوت در عالم اسما و صفات و عالم اعیان ثابته می باشد. ‏‎ ‎‏مشکات به معنای جای قراردادن چراغ است، و در آن مصباح که به معنای چراغ است ‏‎ ‎‏قرار می گیرد. و مشکات اول، پنجاه و شش چراغ دارد. ‏

‏‏مشکات دوم‏‏، پیرامون بحث خلافت و نبوت در عالم عین است که در آن سه ‏‎ ‎‏مصباح قرار داده شده است:‏

‏‏مصباح اول‏‏، در بردارندۀ بیست و یک نور است که از این «چراغ» می درخشد و شعله ‏‎ ‎‏می دهد. در این مصباح، بحث ظهور مشیت مطلقه که سرآغاز تحقق بیرونی و خارجی ‏‎ ‎‏است، مطرح می گردد.‏

‏‏مصباح دوم‏‏، دربردارندۀ سیزده «مطلع» و یک «خاتمه» است. مطلع به معنای جای برآمدن ‏‎ ‎‏آفتاب و غیر آن است، که از آن مطلع ها، نور این چراغ برمی آید و نورافشانی می کند. و بحث ‏‎ ‎‏آن پیرامون نبوت و ولایت و خلافت در عالم عقل و عقول و مجردات است.‏

‏‏مصباح سوم‏‏، دربردارندۀ دوازده «ومیض» است. ومیض به معنای درخشیدن برق ‏‎ ‎‏است بی آنکه در ابر پراکنده گردد. در این مصباح، بحث نبوت و خلافت و ولایت در ‏‎ ‎‏عالم ظاهر و مُلک و دنیا ارائه می گردد.‏

‏‎ ‏‎‎‏و «خاتمه» در بیان تذکّرِ حفظ اسرار و حقایق و معارف و بیان آن در جای خویش ‏‎ ‎‏می باشد.‏

 اثر فوق توسط ‏‎ ‎‏آیت الله سید احمد فهری در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی  و با ترجمه ای روانتر ااثر ‏‎ ‎‏فوق توسط حجت الاسلام حسین مستوفی  ترجمه گردیده است

. انتهای پیام /*