کد مطلب: 2473 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

صبر

* صبر کلید ابواب سعادات و سرمنشأنجات از مهالک است .


* صبر بلیّات رابر انسان آسان می کند و مشکلات را سهل می نماید،و عزم و اراده را قوّت می دهد .


* مقصد هر چه بزرگتر باشد،رنج در راه آن هر چه زیاد باشد،باید انسان تحمل کند  .


* اگر چنانچه استقامت کنیم مؤید تأییدات الهی هستیم .

. انتهای پیام /*