کد مطلب: 2466 | تاریخ مطلب: 10/07/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

تقوی ملاک برتری

تقوی ملاک برتری

* آنی که تقوایش بیشتر است،آنی که ترسش از خدا بیشتر است،آنی که خدمت برای خدا می کند،او مقدم       است  .


* همه برادرو برابرند؛فقط و فقط کرامت،در پناه تقوا، و برتری،به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است .


* آنچه اصل است تقواست،ولی اگر همین تقوا نزد اشخاصی جاهل باشد ،‌ گاهی ضرر می زند  .


* اگر مجهز به علم و تقوا و شعور انقلابی_اسلامی شدید پیروزیتان حتمی است،و اگر_خدایی نکرده_در      این مرحله کوتاهی کنید ، مسئولیت آن به عهده خود شماست .


* ملت اگر متقی شد می تواند که حفظ کند خودش را از همه آفاتی که در دنیاپیش می آید .

. انتهای پیام /*