تقوی ملاک برتری

کد : 2466 | تاریخ : 10 مهر 1399

* آنی که تقوایش بیشتر است،آنی که ترسش از خدا بیشتر است،آنی که خدمت برای خدا می کند،او مقدم       است  .


* همه برادرو برابرند؛فقط و فقط کرامت،در پناه تقوا، و برتری،به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است .


* آنچه اصل است تقواست،ولی اگر همین تقوا نزد اشخاصی جاهل باشد ،‌ گاهی ضرر می زند  .


* اگر مجهز به علم و تقوا و شعور انقلابی_اسلامی شدید پیروزیتان حتمی است،و اگر_خدایی نکرده_در      این مرحله کوتاهی کنید ، مسئولیت آن به عهده خود شماست .


* ملت اگر متقی شد می تواند که حفظ کند خودش را از همه آفاتی که در دنیاپیش می آید .

انتهای پیام /*