کد مطلب: 1457 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

شما دو گناه کردید

شما دو گناه کردید

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم...

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم و چون هوا خنک بود فکر کردم تا سه چهار روز پرتقال خواهیم داشت.امام با دیدن پرتقال ها فرمودند:((این همه پرتقال برای چیست؟))من برای این که کار خودم را توجیه کنم عرض کردم:((پرتقال ارزان بود برای چند روز اینقدر خریدم.)) ایشان فرمودند:((شما مرتکب دو گناه شدید:یک گناه برای اینکه ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل لوشاتو کسانی باشند که تا به حال به علت گران بودن پرتقال نتوانسته اند آن را تهیه کنند و شاید با ارزان شدن آن می توانستند تهیه کنند ،در حالی که شما این مقدار پرتقال را برای سه چهار روز خریده اید ،ببرید مقداری از آن را پس بدهید.))گفتم:((پس دادن آنها ممکن نیست))فرمودند:((باید راهی پیدا کرد))عرض کردم :((چه کاری می توانم بکنم.))فرمودند:((پرتقال ها را پوست بکنید و به افرادی بدهید که تا حالا پرتقال نخورده اند شاید از این طریق خداوند از سر گناهان شما بگذرد.))* 


--------------------------------------------------------------------------------
* به نقل از :مرضیه حدیده چی سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -جلد 4

. انتهای پیام /*