شما دو گناه کردید

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم...

کد : 1457 | تاریخ : 29 مهر 1397

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم و چون هوا خنک بود فکر کردم تا سه چهار روز پرتقال خواهیم داشت.امام با دیدن پرتقال ها فرمودند:((این همه پرتقال برای چیست؟))من برای این که کار خودم را توجیه کنم عرض کردم:((پرتقال ارزان بود برای چند روز اینقدر خریدم.)) ایشان فرمودند:((شما مرتکب دو گناه شدید:یک گناه برای اینکه ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل لوشاتو کسانی باشند که تا به حال به علت گران بودن پرتقال نتوانسته اند آن را تهیه کنند و شاید با ارزان شدن آن می توانستند تهیه کنند ،در حالی که شما این مقدار پرتقال را برای سه چهار روز خریده اید ،ببرید مقداری از آن را پس بدهید.))گفتم:((پس دادن آنها ممکن نیست))فرمودند:((باید راهی پیدا کرد))عرض کردم :((چه کاری می توانم بکنم.))فرمودند:((پرتقال ها را پوست بکنید و به افرادی بدهید که تا حالا پرتقال نخورده اند شاید از این طریق خداوند از سر گناهان شما بگذرد.))* 


--------------------------------------------------------------------------------
* به نقل از :مرضیه حدیده چی سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -جلد 4

انتهای پیام /*