کد مطلب: 1145 | تاریخ مطلب: 25/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کسی که کارش ضابطه دارد

کسی که کارش ضابطه دارد

امام همیشه می گفتند:کسی که کارهایش چهار چوب و ضابطه ای دارد ،کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.

امام همیشه می گفتند:کسی که کارهایش چهار چوب و ضابطه ای دارد ،کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.*--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:فاطمه طباطبائی

. انتهای پیام /*