کد مطلب: 2641 | تاریخ مطلب: 17/03/1396
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک/ حجت الاسلام رنجبر


"من" پایانش شکستن است و آن منی است که بوی داشتن می دهد مانند من سواد دارم و تو نداری یا من سابقه دارم و تو نداری. منی هم داریم که شکستنی نیست بوی نداشتن می دهد زیرا برای اثبات خود و نفی دیگران نیست. امام باقر (ع) در دعای سحر از آغاز تا انتها می فرماید؛ انی، انی، اللهم انی اسئلک ... چون در کنار این من بوی نداشتن می دهد خیلی قدر دارد.