شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله در اصفهان برگزار می شود

شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله در اصفهان برگزار می شود

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) اصفهان گفت: جشنواره سراسری شعر روح الله با هدف آشنایی و ترویج اندیشه و گفتمان حضرت امام خمینی (س) شانزدهمین دوره خود را تجربه می کند.

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)- نمایندگی اصفهان

فلکه فیض پل خواجو نگارستان امام خمینی (س)

تلفن: 9 - 03136615558 

نمابر : 03136615557

پست الکترونیک :info@imam-khomeini-isf.ir

*
*
*