برگزاری جلسه توجیهی ویژه راه یافتگان به مرحله باز بینی دومین جشنواره تئاتر روح الله97

برگزاری جلسه توجیهی ویژه راه یافتگان به مرحله باز بینی دومین جشنواره تئاتر روح الله97

برگزاری جلسه توجیهی ویژه راه یافتگان به مرحله باز بینی دومین جشنواره تئاتر روح الله با حضور مدیر موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س)اصفهان، رئیس واعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ، دبیران هنری و اجرایی ، نویسندگان و کارگردانان نمایش های منتخب در بخشهای صحنه ای ، خیابانی و بخش ویژه کودک ونوجوان در نگارستان امام خمینی (س) اصفهان

چهارشنبه, آبان 30, 1397 19:36
سومین  کارگاه نمایشنامه نویسی روح الله از ایده تا متن  دکتر نصرالله قادری درنگارستان امام خمینی (س) اصفهان 97

سومین کارگاه نمایشنامه نویسی روح الله از ایده تا متن دکتر نصرالله قادری درنگارستان امام خمینی (س) ...

با ارائه ایده و بیان شیوه های نوشتن نمایشنامه با موضوع سیره و اندیشه امام خمینی (س)

شنبه, مهر 21, 1397 9:21
فیلم شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت

فیلم شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت

فیلم شصت و دومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با سخنرانی دکتر سید حسن اسلامی با موضوع بودن یا داشتن بحثی در خودشناسی

یکشنبه, مهر 15, 1397 10:5
صفحه 1 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7