امام حتی کفن از خود نداشتند

امام حتی کفن از خود نداشتند

همان شبی که می خواستند امام را غسل و کفن کنند ،دیدند که این رهبر عظیم و بزرگمرد عالم اسلام حتی یک کفن نیز از خود ندارد...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:5
در فاصله وضو شیر آب را می بندند

در فاصله وضو شیر آب را می بندند

در پاریس من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده ام و دیده ام که ایشان در فاصله به جا آوردن اعمال وضو شیر آب را می بندند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:4
اینها را نگذارید خراب شوند

اینها را نگذارید خراب شوند

در منزل امام درخت توتی وجود داشت. توت زیادی می آورد که معمولاً به زمین ریخته شده و از بین می رفتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 8:3