قرآنی هدیه کردند

قرآنی هدیه کردند

در مورخ 12/12/58ساعت 3 بعدازظهر که امام در بیمارستان قلب بستری بودند دو تن از کارکنان بیمارستان از امام تقاضا کردند که آنان را به عقد یکدیگر در آورند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:45
هدیه به خواهر و برادری مسلمان

هدیه به خواهر و برادری مسلمان

خانم فردوس مهرکیش مامای زایشگاه ایزدی قم که از مسیحیت به اسلام تشریف یافته و باردار بود به اتفاق همسر مسیحی خود به حضور امام رسید...

شنبه, مهر 28, 1397 11:44
تا این زن را نیاورید نمی آیم

تا این زن را نیاورید نمی آیم

خانمی از آبادان به قم آمده بود حاجتی داشت و می خواست به حضور امام برسد...

شنبه, مهر 28, 1397 11:43
مردم مرجع را تعیین می کنند

مردم مرجع را تعیین می کنند

در حوالی سال 42 شاه خائن لیستی در مطبوعات تحت عنوان مراجع شیعه منتشر می کند که در آن عملاً از ذکر نام امام خودداری می کند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:43
باید در کنار مردم باشم

باید در کنار مردم باشم

اطراف امام به خصوص در آن لحظاتی که فرودگاه تهران بسته بود و امام عازم ایران شده بودند ،شلوغ شده بود...

شنبه, مهر 28, 1397 11:42