به گربه کاری نداشته باشید

به گربه کاری نداشته باشید

یک گربه سیاه نسبتاً بزرگ در منزل امام رفت و آمد می کند که امام از غذای خودشان به او می دهند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:40
صله امام

صله امام

وقتی آقای فخرالدین حجازی قصیده ای به نام ((والفجر))را نزد امام خوانده و سپس از ایشان تقاضای صله(جایزه)کرد ،امام فرمودند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:39
بخوان جانم

بخوان جانم

وقتی هلی کوپتر به زمین نشست ،افراد انتظامات یک دالان خاصی در نزدیکی تریبون درست کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:38
چقدر کم پیش ما می آیی؟

چقدر کم پیش ما می آیی؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چند روزی شهید مطهری موفق نشده بودند که به دیدن امام در قم بروند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:37