خداوند به ایشان دو بال عنایت کند

خداوند به ایشان دو بال عنایت کند

امام در ملاقات با ورزشکاران و وزنه برداران با اشاره به یکی از ورزشکاران که در جبهه حق علیه باطل دو پا و یک دست خود را در راه خدا از دست داده بود فرمودند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:51
با صندلی چرخدار عیادت می کردند

با صندلی چرخدار عیادت می کردند

امام به علت عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شدند,اظهار تمایل کردند علی رغم نقاهتی که دارند با بیماران بیمارستان ملاقات و از آنها عیادت کنند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:50
افتخارم این است که بسیجی ام

افتخارم این است که بسیجی ام

عشق و علاقه وافر امام به رزمندگان اسلام خصوصآ بسیجی ها تا بدان حد بود که در یکی از پیامهایشان فرمودند...

شنبه, مهر 28, 1397 11:49