این کار توهین به علمای مشهد است

این کار توهین به علمای مشهد است

برای انتخابات مجلس خبرگان دوم ،دو نفر از اعضای معروف دفتر امام از سوی بعضی از جناحها برای کاندیدا توری از مشهد مطرح شده بودند...

شنبه, مهر 28, 1397 12:39
تنها کسی که به درد ملت ایران می خورد

تنها کسی که به درد ملت ایران می خورد

امام در سنین جوانی با دستگاه جور پهلوی به مبارزه پرداخت...

شنبه, مهر 28, 1397 12:38
در گفت و گو های مهم شرکت کنید

در گفت و گو های مهم شرکت کنید

حجت الاسلام و المسلمین آقای سید عباس مهری نقل می کرد:من در محضر مرحوم آیت اللّه بروجردی بودم...

شنبه, مهر 28, 1397 12:37
اگر مرحوم حاج شیخ زنده بودند

اگر مرحوم حاج شیخ زنده بودند

امام ،عنایتی خاص به استاد خود داشتند و به نظرات و راه و روش ایشان استناد می کردند...

شنبه, مهر 28, 1397 12:36