کد مطلب: 873 | تاریخ مطلب: 28/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

هست و نیست

هست و نیست

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا، هست و نیست
بــــــاده از دست تـو اندر جام صهبا، هست و نیست

نــــــــور رخســــــــار تو در دلها، فروزان شد نشد
عشق رویــــــت در دل هر پیر و برنا، هست و نیست

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا، هست و نیست  
بــــــاده از دست تـو اندر جام صهبا، هست و نیست

نــــــــور رخســــــــار تو در دلها، فروزان شد نشد    
عشق رویــــــت در دل هر پیر و برنا، هست و نیست

بلبل انـــــــــدر شاخ گل مدح تو را خوانـد و نخواند    
بوی عطر موی تو در دشت و صحرا، هست و نیست

درد دل از روی زردم پیش او، گفــت و نـــــــــگفت   
پــاره پـــــاره جـــــامه صبر و شکیبا، هست و نیست

جـــــــانِ من در راه آن دلبر فدا گشت و نـــگشت     
جـــــان خــــــوبانْ برخیِ خاک دلارا، هست و نیست

کـــــــــــــاروان عشق در رویای او، رفت و نـرفت    
جــــــــان صدها کاروان در این تمنا، هست و نیست

. انتهای پیام /*

کلید واژه