کد مطلب: 847 | تاریخ مطلب: 10/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مبتلای دوست

مبتلای دوست

بــــــــــاد صبا، گذر کنی ار در سرای دوست
بر گو که: دوست سر ننهد جز به پای دوست

مــــــن ســــــر نمی نهم، مگر اندر قدوم یار
مـــن جان نمی دهم، مگر اندر هوای دوست

بــــــــــاد صبا، گذر کنی ار در سرای دوست    
بر گو که: دوست سر ننهد جز به پای دوست

مــــــن ســــــر نمی نهم، مگر اندر قدوم یار      
مـــن جان نمی دهم، مگر اندر هوای دوست

کـــــــــردی دل مــــــــرا ز فراق رُخت، کباب    
انصافْ خـــود بده که بُوَد این سزای دوست؟

مجنــــون اسیر عشق شد؛ امّا چو من نشد     
ای کـاش کس چو من نشود مبتلای دوست

. انتهای پیام /*

کلید واژه