کد مطلب: 845 | تاریخ مطلب: 22/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

لب دوست

لب دوست

گـــــرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما
غــــم نباشد، چـــــــو بـــــود مهر تو اندر دل ما

حاصل کونْ و مکان، جمله ز عکس رخ توست
پس همین بس که همه کوْن و مکانْ حاصل ما

گـــــرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما    
غــــم نباشد، چـــــــو بـــــود مهر تو اندر دل ما

حاصل کونْ و مکان، جمله ز عکس رخ توست  
پس همین بس که همه کوْن و مکانْ حاصل ما

جملـــــــه اسرار نهان است درونِ لب دوست   
لب گشا! پـــــــرده بــــــــرانداز ازین مشکل ما

یـــــــــــا بکش یــا برَهان زین قفس تنگ، مرا   
یا بــــــــرون ساز ز دل، ایـــــن هــوس باطل ما

لایـــــق طوْف حــــــــــریم تو نبـــــــــودیم اگر    
از چــــــه رو پس ز مــــحبت بسرشتی گِل ما؟

. انتهای پیام /*

کلید واژه