کد مطلب: 814 | تاریخ مطلب: 04/06/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

شمع وجود

شمع وجود

آیــد آن روز که من، هجرت از این خــانه کنم؟
از جهــــــان پر زده، در شـــاخ عدم لانه کنم؟

رسد آن حــــــال کـــه در شمعِ وجـــود دلدار
بــــال و پـــــر سوخته، کارِ شب پروانه کنم؟

آیــد آن روز که من، هجرت از این خــانه کنم؟   
از جهــــــان پر زده، در شـــاخ عدم لانه کنم؟

رسد آن حــــــال کـــه در شمعِ وجـــود دلدار      
بــــال و پـــــر سوخته، کارِ شب پروانه کنم؟

روی از خـــــانقـــــه و صومعــــــه بـــرگردانم    
سجــــده بـــــر خاک در ساقی میخانه کنم؟

حال، حـــاصل نشد از موعظه صوفی و شیخ    
رو به کـــــــوی صنمــــی والـــه و دیوانه کنم

گیســــو و خـــــال لبت دانه و دامند، چسان      
مـــرغ دل فــارغ از این دام و از این دانه کنم؟

شــــود آیــــا کــه از این بتکده، بر بندم رخت     
پــــر زنـــــان، پشت بر این خانه بیگانه کنم؟

. انتهای پیام /*

کلید واژه