کد مطلب: 4085 | تاریخ مطلب: 12/02/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

"شهید راه حکمت و علم"

"شهید راه حکمت و علم"

"شهید راه حکمت و علم"

 

"اینهایی که مثل آقای مطهری، که اذیتش به یک مور نرسیده است- من قریب بیست سال این مرد را می‏شناسم- یک آدم به آن سالمی، یک آدم به آن ادب، به آن انسانیت، این را محکوم به قتلش می‏کنند. چرا؟ چه کرد آقای مطهری؟ کی را کشته است؟ چه کرده؟ این بشر نیست؟! این انسان فیلسوف، عالم، فقیه، این بشر نیست؟! این بشر را این طور می‏کشند بدون اینکه یک جرمی داشته باشد. جرم آقای مطهری چه بود؟ چه کرده بود؟ جرم قرنی چه بود؟ صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۳۱۲

 

"مرحوم آقای مطهری یک فرد بود، جنبه‏ های مختلف در او جمع شده بود و خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است، کم کسی کرده است. آثاری که از او هست، بی ‏استثنا، همه آثارش خوب است. و من کسی، دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی ‏استثنا آثارش خوب است. ایشان بی ‏استثنا آثارش خوب است، انسان ‏ساز است؛ برای کشور خدمت کرده‏... صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۲۴۲

 

 

. انتهای پیام /*