کد مطلب: 3957 | تاریخ مطلب: 07/09/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

اسلام و سرکوب غرور

اسلام و سرکوب غرور

اسلام و سرکوب غرور

سلام آمده است که انسان‏‎ ‎‏را از این ضلالتی که دارد، از این حجابهایی که دارد، حجابهایی که بالاتر از همه حجاب‏‎ ‎‏خودبینی است، خودگنده بینی، ‏‏[‏‏خارج کند‏‏]‏‏. تا انسان یک چیزی دستش می آید یک‏‎ ‎‏غروری در او پیدا می شود، خودش را بزرگ می بیند، اسلام آمده است که سرکوب کند‏‎ ‎‏این غرور را.

صحیفه امام خمینی (س) جلد 12  صفحه 507

. انتهای پیام /*